St. Jacobstoren (19)

Het meest zuidelijke deel van de stadsmuur in het Kronenburgerpark (16e eeuw) is de Sint-Jacobstoren. Bovenop dit bolwerk stond de Sint Jacobsmolen.

Aan het einde van de 19e eeuw snakte Nijmegen naar lucht; de stad was eeuwenlang beklemd geweest tussen de wallen en daar wilde men nu zo spoedig mogelijk van af. Ook de molen moest in het kader van de sloop van de wallen zo snel mogelijk worden afgebroken, maar de eigenaar wist hem nog tot 1887 te behouden.

Bij de aanleg van het Kronenburgerpark maakte men gebruik van de bewaard gebleven historische delen van de oude vesting. Aan de noordzijde van het park vindt men de St. Jacobstoren, dicht bij de St. Jacobskapel. De huidige vijver was vroeger een gracht: St. Jacobsgracht. Boven op dit bolwerk stond eens de St. Jacobsmolen. Deze vormde destijds een groot probleem. De aanwezigheid van de bouwvallige molen op de St. Jacobstoren verpestte volgens Nijmegen de allure van dit nieuwe park. Pas na een langdurig proces tegen de molenaar kon de molen worden onteigend en gesloopt.

De toren staat, in tegenstelling tot de molen, nog fier overeind en is zeker een bezoek waard!

De herinnering aan de molen, die de bijnaam Sans Souci had, blijft voortleven in een gevelsteen op het hoekpand Parkweg-Van Berchenstraat, vlakbij de toren. Aan de bovenkant daarvan is de molen weergegeven.

Terug naar Index