Brug-kazemat (22)

In 1936 gebouwde brugkazemat Lent Zuid, gelegen nabij Parallelweg 37 te Lent, ter verdediging van de verkeersbrug over de Waal, gelegen aan de oostzijde van die brug op het niveau van de spoordijk. Gewapend betonnen brugkazemat, als enige Nederlandse brugkazemat uitsluitend met een mitrailleur bewapend, gebouwd ter verdediging van de spoorbrug over de Waal. De brugkazemat Lent Zuid is zowel door de hoofdvorm als de detaillering, de functie in het verdedigingscomplex Lent als ook de situering tegen de spoordijk en de voor Nederland unieke bewapening met mitrailleur, van grote cultuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar Index