Over de Stichting

 

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (HvdNG) is opgericht in 2015. De doelstelling van de stichting is het publiek op laagdrempelige wijze bewust maken van en betrekken bij de materiële en immateriële geschiedenis van:

  • de stad Nijmegen
  • het rijk van Nijmegen
  • de Nijmegenaren zelf

 

Nijmegen is de oudste stad van Nederland en kent daarmee een lange rijke historie. In het HvdNG wordt aandacht besteedt aan historische momenten, personen en invloeden over de eeuwen heen, waar mogelijk in relatie tot de provincie, natie en de transnationale regio.

We bieden bezoekers een verrassende en inspirerende ervaring met onze wisseltentoonstellingen en activiteiten. Ook treden we naar buiten op zoek naar samenwerkingen met professionele organisaties en amateurs met als doel de Nijmeegse geschiedenis in debatten, tentoonstellingen en onderwijs meer aan bod te laten komen.

Als erfgoedinstelling ontwikkelt het HvdNG verder naar een erfgoedgemeenschap; een plek van ontmoeten, van samenwerken, van leren van erfgoed, in onze domicilie de Mariënburgkapel, maar in toenemende mate ook decentraal. Wij laten de mensen niet alleen naar ons laagdrempelig erfgoedaanbod komen, maar beogen dit nog laagdrempeliger aan te bieden op verschillende locaties in de stad. Denk aan verenigingen, wijkcentra, seniorenflats, verzorgingscentra en scholen.

In co-productie met de Nijmeegse gemeenschap gaan we de Canon van Nijmegen herijken en inbedden in ons aanbod. Voor een educatief programma zoeken wij input vanuit het Nijmeegs onderwijs, zodat de jeugd niet alleen leert over de landelijke historie, maar daar aan ook de lokale context weet te koppelen.

Door het Nijmeegse erfgoed een steeds prominentere rol te geven op de lokale agenda beogen we op termijn het Nijmeegse erfgoed ook landelijk breder onder de aandacht te brengen.

Bestuur

Erik Jansen (voorzitter)
Rebecca Luijten (secretaris)
Maikel Engelaar (penningmeester)
Koos Donné (portefeuille Nijmeegse wijken)

Contactadres: bestuur@hvdng.nl

Medewerkers

Robin Hoeks (Directeur)
Huub Vilé (Coördinator)

Documenten

Jaarverslag 2021
Samenvatting beleidsplan 2020-2023

Overig

RSIN
KvK
BTW

:
:
:

855844875
64788822
8558.44.875.B01