Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (HvdNG) is de ontmoetingsplaats voor iedereen die iets wil weten of vertellen over de geschiedenis en het erfgoed van Nijmegen. Samen met de stad vertellen wij de verhalen van Nijmegen zonder vaste collectie, door telkens een ander onderdeel van de geschiedenis uit te lichten. Een kleine staf en groot aantal vrijwilligers geeft dit samen vorm.

Het startpunt voor geschiedenis van het Rijk van Nijmegen

Nijmegen is de oudste stad van Nederland en kent een lange, rijke en diverse geschiedenis. Het Huis is het startpunt om deze geschiedenis te ontdekken. In het Huis bieden we bezoekers een verrassende en inspirerende ervaring of we verwijzen ze door naar collega-organisaties. Ook treden we naar buiten: op zoek naar samenwerkingen met als doel het Nijmeegse erfgoed meer bekendheid te geven. Bij alles wat we doen gaat het ons niet alleen om het overdragen van kennis. Geschiedenis is immers meer dan feitjes over oude gebouwen en vervlogen tijden: geschiedenis vormt de actualiteit, geeft inzicht en troost, biedt hoop en inspiratie en helpt ons vertellen wie we zijn.

Verhalen van de stad, voor de stad en door de stad

Het Huis is niet alleen een erfgoedinstelling, maar vormt ook een erfgoedgemeenschap. Het is een plek van ontmoeten, van samenwerken, van leren van erfgoed: onze gastheren en -vrouwen luisteren naar verhalen van bezoekers en vice versa; studenten, starters en gepensioneerden maken samen onze exposities; en bewoners van de stad dragen onderwerpen aan voor activiteiten. 

We doen dit alles in onze vestiging in de Mariënburgkapel, maar ook op andere plekken in de stad. Wij laten de mensen niet alleen naar ons laagdrempelig aanbod komen, maar bieden dit ook aan op andere locaties in de stad. Denk aan verenigingen, wijkcentra, seniorenflats, verzorgingscentra en scholen. Daarnaast maken we de herijkte Canon van Nijmegen zichtbaar in de stad en ontwikkelen we met partners een educatief aanbod.

Organisatiewaarden en codes

Bij onze activiteiten gaan we uit van onze organisatiewaarden. Het Huis wil zijn:

 • Laagdrempelig: het Huis streeft ernaar benaderbaar, inclusief en (fysiek) toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • Nieuwsgierig: het Huis is nieuwsgierig naar het Nijmeegse erfgoedveld.
 • Divers: het Huis streeft ernaar voor en van alle Nijmegenaren te zijn.
 • Ontplooiend: het Huis is een plek waar mensen zich kunnen ontplooien.
 • Betrokken: het Huis is een actieve en betrokken partner in het Nijmeegse erfgoedveld.
 • Verbindend: het Huis verbindt het erfgoedveld in- en met Nijmegen.


Daarnaast streven we ernaar ons te houden aan de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Heb je een vraag, opmerking, suggestie of klacht naar aanleiding van deze organisatiewaarden of deze codes in relatie tot het huis? Neem dan contact met ons op via robinhoeks@hvdng.nl.

Staf

De Stichting

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is opgericht in 2015. De doelstelling van de stichting is het publiek op laagdrempelige wijze bewust maken van- en betrekken bij het erfgoed van de stad Nijmegen, van het Rijk van Nijmegen en van de Nijmegenaren.

De stichting wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur en hanteert een vastgesteld rooster van aftreden. Momenteel bestaat het bestuur uit:

 • Stephan Mols (voorzitter)
 • Charlotte van Bergen (secretaris)
 • Maikel Engelaar (penningmeester)
 • Koos Donné (portefeuille Nijmeegse wijken)
 • Marianne Bakker
 • Vincent van Waterschoot

Contactadres: bestuur@hvdng.nl

Overig

RSIN: 855844875
KvK: 64788822
BTW: 8558.44.875.B01