Verhalenbank Nijmegen

Verhalen over vroeger. Je kunt ze vertellen en ernaar luisteren. Je kunt ze ook gebruiken voor historisch onderzoek. In dat geval spreken we van oral history: mondelinge geschiedenis.

De Verhalenbank is een platform voor mensen en organisaties die zich bezighouden met oral history in en over Nijmegen. Het doel is verhalen over het verleden van de stad te verzamelen en te bewaren om daarmee historisch onderzoek nu en in de toekomst mogelijk te maken.

Organiseren van bijeenkomsten

De Verhalenbank organiseert bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor zowel amateurs, studenten als professionals. Tijdens die bijeenkomsten wisselen we kennis en ervaringen uit en discussiëren we met elkaar. Op die manier proberen we de deskundigheid van interviewers te bevorderen en de kwaliteit van de interviews te verbeteren. We streven ernaar dat interviews over de geschiedenis van Nijmegen worden opgenomen in de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen, zodat ze bruikbaar zijn voor de geschiedschrijving van de stad.

De Verhalenbank Nijmegen bestaat uit een werkgroep en leden

De werkgroep organiseert bijeenkomsten en andere activiteiten. Ze bestaat uit:

  • Paul van der Flier (Regionaal Archief Nijmegen)
  • Willeke Guelen (zelfstandig historicus)
  • Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit)
  • Rob Wolf (zelfstandig historicus).

De leden van de Verhalenbank zijn personen en organisaties die zich actief willen bezig houden met oral history. De Verhalenbank is geen vaste club maar een netwerk dat steeds wisselt in samenstelling.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u deelnemen aan onze bijeenkomsten? Neemt u dan contact op met onze contactpersoon:

Rob Wolf

Telefoon: 0652090786

E-mail: geschiedschrijving@hotmail.com


Formulieren om te downloaden

01_Interview Indexformulier 02_Oral History Machtigingsformulier Interviewer 03_Oral History Machtigingsformulier Geïnterviewde 04_Beschrijvingsformulier interview 05_Schenkingsovereenkomst_Oral_History_RAN