Voorzitter

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maakt mensen bewust van en betrekt ze bij de materiële en de immateriële geschiedenis van (het Rijk van) Nijmegen en de Nijmegenaren. Onder meer door het exploiteren van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel, als een laagdrempelige en toegankelijke plaats voor ontmoeten, informeren, ervaren, leren, samenwerken en co-creëren.

De Stichting heeft een bescheiden budget en werkt met een kleine betaalde staf, ongeveer 35 vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. De organisatie is bezig met een professionaliseringsslag.

Voor ons bestuur zoeken wij een energieke en inspirerende Voorzitter voor gemiddeld 2 à 3 uur per week

Het bestuur bestaat uit vijf personen en is eindverantwoordelijk voor (het beleid van) de stichting. Verder heeft het bestuur werkgeversverantwoordelijkheid ten aanzien van de directeur en coördinator.

We hechten aan een brede vertegenwoordiging van expertise en ervaring, uiteraard passend bij de (bescheiden) omvang van de organisatie. Wat we momenteel al in huis hebben: juridische kennis, bedrijfskundige ervaring, kennis van personeelszaken, netwerk in het Nijmeegse bedrijfsleven. We zoeken daarbij een voorzitter die ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder bij een culturele- of erfgoedorganisatie. Goed van pas komt een netwerk in het Nijmeegse, waarbinnen de voorzitter als boegbeeld van de Stichting kan optreden.

Verder van belang:

  • affiniteit met (de geschiedenis van) Nijmegen en omgeving;
  • oog voor kansen (inhoudelijk, financieel, organisatorisch etc.) die het Huis ten goede kunnen komen;
  • in staat de balans bewaken tussen kritisch tegenspel (spiegel) en constructief samenwerken met staf en vrijwilligers;
  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • gevoel voor positionering van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis ten opzichte van andere (erfgoed)instellingen;
  • gevoel voor de opbouw en doorontwikkeling van een (erfgoed)organisatie
  • gemiddeld moet rekening worden gehouden met 10 uur per maand.

Wij zien uit naar uw reactie! Wij ontvangen deze graag uiterlijk 25 november 2021 via bestuur@hvdng.nl. Gesprekken worden gepland in week 48/49.