header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

3 Een lokale krijgsheer: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 4: Regel 4:
 
'''Rond 400 v.Chr. kreeg een lokale krijgsheer zijn laatste rustplaats bij het huidige Keizer Traianusplein. Hij werd begraven samen met zijn strijdwagen, de enige prehistorische strijdwagen die in Nederland gevonden is.'''
 
'''Rond 400 v.Chr. kreeg een lokale krijgsheer zijn laatste rustplaats bij het huidige Keizer Traianusplein. Hij werd begraven samen met zijn strijdwagen, de enige prehistorische strijdwagen die in Nederland gevonden is.'''
  
Nog ruim voordat de Romeinen hun eerste
+
Nog ruim voordat de Romeinen hun eerste legerplaatsen inrichtten bij de steilrand langs
legerplaatsen inrichtten bij de steilrand langs
+
de Waal was dit terrein al het domein van krijgshaftige lieden. Dat valt af te lezen aan de wapens – vooral speerpunten – die zijn teruggevonden in verscheidene graven met crematieresten uit de vijfde en vierde eeuw v.Chr. Ze waren onverbrand meegegeven met de botresten die de nabestaanden uit de brandstapel verzameld hadden. Zeker één van deze bijgezette mannen behoorde tot de regionale krijgerelite. Zijn graf bevatte behalve wapens ook paardentuig en onderdelen van een gedemonteerde tweewielige strijdwagen. Tijdens zijn leven moet hij goede connecties hebben gehad met Keltische tijdgenoten in de Ardennen of het Hunsrück-Eifelgebied. Daar waren zulke wendbare
de Waal was dit terrein al het domein van
+
wagens, getrokken door twee paarden, een bekende verschijning in de strijd. Voor de trotse Nijmeegse bezitter was het paraderen met zijn statussymbool op het plateau langs de Waal wellicht al voldoende om indruk te maken op zijn aanhang.
krijgshaftige lieden. Dat valt af te lezen aan de
 
wapens – vooral speerpunten – die zijn teruggevonden
 
in verscheidene graven met crematieresten
 
uit de vijfde en vierde eeuw v.Chr. Ze
 
waren onverbrand meegegeven met de botresten
 
die de nabestaanden uit de brandstapel verzameld
 
hadden. Zeker één van deze bijgezette
 
mannen behoorde tot de regionale krijgerelite.
 
Zijn graf bevatte behalve wapens ook paardentuig
 
en onderdelen van een gedemonteerde
 
tweewielige strijdwagen. Tijdens zijn leven
 
moet hij goede connecties hebben gehad met
 
Keltische tijdgenoten in de Ardennen of het
 
Hunsrück-Eifelgebied. Daar waren zulke wendbare
 
wagens, getrokken door twee paarden, een
 
bekende verschijning in de strijd. Voor de trotse
 
Nijmeegse bezitter was het paraderen met zijn
 
statussymbool op het plateau langs de Waal
 
wellicht al voldoende om indruk te maken op
 
zijn aanhang.
 
  
Mogelijk was deze krijgsheer een rivaal van
+
Mogelijk was deze krijgsheer een rivaal van een andere regionale grootheid uit dezelfde
een andere regionale grootheid uit dezelfde
+
periode, een man van wie de crematieresten in Overasselt gevonden zijn. Zijn urn was een
periode, een man van wie de crematieresten
+
bronzen emmer, die buiten Nederland vervaardigd is. Tijdens zijn leven zal die emmer als
in Overasselt gevonden zijn. Zijn urn was een
+
wijnvat een centrale rol gespeeld hebben bij het in stand houden van zijn sociale netwerk. Dat weten we van de drinkgelagen die de Keltische elite in zuidelijker streken aanrichtte. Het graf bevatte verder onder meer een bronzen drinknapje, ijzeren speer- of pijlpunten, paardentuig en een ijzeren (mantel)speld.  
bronzen emmer, die buiten Nederland vervaardigd
 
is. Tijdens zijn leven zal die emmer als
 
wijnvat een centrale rol gespeeld hebben bij
 
het in stand houden van zijn sociale netwerk.
 
Dat weten we van de drinkgelagen die de Keltische
 
elite in zuidelijker streken aanrichtte. Het
 
graf bevatte verder onder meer een bronzen
 
drinknapje, ijzeren speer- of pijlpunten, paardentuig
 
en een ijzeren (mantel)speld.
 
  
Aan de noordzijde van de Waal woonden
+
Aan de noordzijde van de Waal woonden rond 400 v.Chr. ook mensen, maar van hen zijn de overblijfselen minder krijgshaftig. Wapens zijn in de Betuwe niet als bijgift bekend, sieraden des te meer. Dat geldt ook voor Nijmegen-Noord. In een grafveldje op de kruising van de Turennesingel en de Laauwikstraat werd een fragment van een halsring aangetroffen in een kuiltje met crematieresten. Uit datzelfde grafveldje kennen we ook de excentriek aandoende ‘Man van Lent’, die niet gecremeerd maar begraven was. Hij had zijn bronzen oorringetje en vlechtringen nog naast zijn schedel liggen. Toch hangt ook over deze man geen vredige sfeer: dwars boven hem is iemand voorover begraven, met de linkerarm in de nek, alsof een fatale slag afgeweerd moest worden…
rond 400 v.Chr. ook mensen, maar van hen zijn
 
de overblijfselen minder krijgshaftig. Wapens
 
zijn in de Betuwe niet als bijgift bekend, sieraden
 
des te meer. Dat geldt ook voor Nijmegen-
 
Noord. In een grafveldje op de kruising van de
 
Turennesingel en de Laauwikstraat werd een
 
fragment van een halsring aangetroffen in een
 
kuiltje met crematieresten. Uit datzelfde grafveldje
 
kennen we ook de excentriek aandoende
 
‘Man van Lent’, die niet gecremeerd maar begraven
 
was. Hij had zijn bronzen oorringetje en
 
vlechtringen nog naast zijn schedel liggen. Toch
 
hangt ook over deze man geen vredige sfeer:
 
dwars boven hem is iemand voorover begraven,
 
met de linkerarm in de nek, alsof een fatale slag
 
afgeweerd moest worden…
 
  
 
|tekst bij venster='''Grafvondsten uit de ijzertijd '''<br />Circa 400 v. Chr.
 
|tekst bij venster='''Grafvondsten uit de ijzertijd '''<br />Circa 400 v. Chr.
 
|afbeelding=03-trajanusbeeld.jpg
 
|afbeelding=03-trajanusbeeld.jpg
 +
|bron= '''Bron''': Peter van den Broeke, in: ''De Canon van Nijmegen'', Uitgeverij Vantilt (Nijmegen 2009)
 
|alt-tekst= Beeld Keizer Trajanus op Keizer Trajanusplein  
 
|alt-tekst= Beeld Keizer Trajanus op Keizer Trajanusplein  
 
|vorige titel = 2 De vroegste bewoners
 
|vorige titel = 2 De vroegste bewoners
 
|Huidige titelnummer = 3
 
|Huidige titelnummer = 3
 
|volgende titel = 4 Romeinse soldaten
 
|volgende titel = 4 Romeinse soldaten
 
 
}}
 
}}
 +
== Commentaar ==
 +
<comments hideForm="false"/>
 +
of, lees [[Talk:{{PAGENAME}}|de overige commentaren ...]]

Versie van 23 dec 2010 15:47

Periode: 
Rond 400 v.Chr. kreeg een lokale krijgsheer zijn laatste rustplaats bij het huidige Keizer Traianusplein. Hij werd begraven samen met zijn strijdwagen, de enige prehistorische strijdwagen die in Nederland gevonden is.

Nog ruim voordat de Romeinen hun eerste legerplaatsen inrichtten bij de steilrand langs de Waal was dit terrein al het domein van krijgshaftige lieden. Dat valt af te lezen aan de wapens – vooral speerpunten – die zijn teruggevonden in verscheidene graven met crematieresten uit de vijfde en vierde eeuw v.Chr. Ze waren onverbrand meegegeven met de botresten die de nabestaanden uit de brandstapel verzameld hadden. Zeker één van deze bijgezette mannen behoorde tot de regionale krijgerelite. Zijn graf bevatte behalve wapens ook paardentuig en onderdelen van een gedemonteerde tweewielige strijdwagen. Tijdens zijn leven moet hij goede connecties hebben gehad met Keltische tijdgenoten in de Ardennen of het Hunsrück-Eifelgebied. Daar waren zulke wendbare wagens, getrokken door twee paarden, een bekende verschijning in de strijd. Voor de trotse Nijmeegse bezitter was het paraderen met zijn statussymbool op het plateau langs de Waal wellicht al voldoende om indruk te maken op zijn aanhang.

Mogelijk was deze krijgsheer een rivaal van een andere regionale grootheid uit dezelfde periode, een man van wie de crematieresten in Overasselt gevonden zijn. Zijn urn was een bronzen emmer, die buiten Nederland vervaardigd is. Tijdens zijn leven zal die emmer als wijnvat een centrale rol gespeeld hebben bij het in stand houden van zijn sociale netwerk. Dat weten we van de drinkgelagen die de Keltische elite in zuidelijker streken aanrichtte. Het graf bevatte verder onder meer een bronzen drinknapje, ijzeren speer- of pijlpunten, paardentuig en een ijzeren (mantel)speld.

Aan de noordzijde van de Waal woonden rond 400 v.Chr. ook mensen, maar van hen zijn de overblijfselen minder krijgshaftig. Wapens zijn in de Betuwe niet als bijgift bekend, sieraden des te meer. Dat geldt ook voor Nijmegen-Noord. In een grafveldje op de kruising van de Turennesingel en de Laauwikstraat werd een fragment van een halsring aangetroffen in een kuiltje met crematieresten. Uit datzelfde grafveldje kennen we ook de excentriek aandoende ‘Man van Lent’, die niet gecremeerd maar begraven was. Hij had zijn bronzen oorringetje en vlechtringen nog naast zijn schedel liggen. Toch hangt ook over deze man geen vredige sfeer: dwars boven hem is iemand voorover begraven, met de linkerarm in de nek, alsof een fatale slag afgeweerd moest worden…
Canonicoon3.gif
Grafvondsten uit de ijzertijd
Circa 400 v. Chr.
Canonlogokaart.jpg
Canon op de kaart
Beeld Keizer Trajanus op Keizer Trajanusplein

03-trajanusbeeld.jpg

Bron: Peter van den Broeke, in: De Canon van Nijmegen, Uitgeverij Vantilt (Nijmegen 2009)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden