header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Armenraad: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 40: Regel 40:
 
Als per 1 januari 1965 de Algemene Bijstandswet in werking treedt en de
 
Als per 1 januari 1965 de Algemene Bijstandswet in werking treedt en de
 
Armenwet wordt ingetrokken, betekent dat tevens dat er een einde komt
 
Armenwet wordt ingetrokken, betekent dat tevens dat er een einde komt
aan de Armenraden.In 1964 wordt de opvolger van de Armenraad ingesteld, namelijk de [[Raad voor Maatschappelijke Opbouw]] (RMO).
+
aan de Armenraden.In 1964 wordt de opvolger van de Armenraad ingesteld, namelijk de [[Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen]] (RMO).
  
 
===Voetnoten===
 
===Voetnoten===

Versie van 21 jun 2017 om 15:05

De Armenraad, vanaf 1950 Sociale Raad geheten, is een gemeentelijke instantie die van 1913 tot 1965 functioneert. De raad houdt zich met name bezig met de samenwerking tussen diverse instellingen op het terrein van de armenzorg.

Armenraden

In 1913 worden in Nijmegen de armenraden opgericht.[1].Doel van de armenraden is de diverse instellingen op het terrein van de armenzorg meer te laten samenwerken. Deelname geschiedt op vrijwillige basis.In Nijmegen maken de volgende instellingen deel uit van de Armenraad:

 • het Burgerlijk Armbestuur
 • het burgergasthuis
 • de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen;
 • verscheidene diaconieën
 • het RK parochiaal armbestuur uit de stad en dat van Hees en Neerbosch
 • het Armbestuur der Nederlands Israëlitische Gemeente
 • de afdeling der Vereeniging van den H. Vincentius a Paolo
 • de dames-vereeniging van de H. Elisabeth
 • Vereeniging "Hulpbetoon"
 • Liefdewerk voor Kinderbescherming der St. Vincentiusvereniging.

Taken van de armenraad

Het bestuur van de Nijmeegse armenraad bestaat uit negen leden die uit hun midden weer een dagelijks bestuur van drie leden kiezen. De raad heeft een ambtenaar en een armbezoeker in dienst. Behalve met coördinerende en administratief-controlerende werkzaamheden houdt de armenraad zich ook bezig met raadgevende taken. Mensen in geldnood krijgen advies over manieren hoe ze toch aan geld kunnen komen. De Armenraad, die vanaf begin jaren vijftig Sociale Raad heet, deed onderzoek naar de omstandigheden van hulpbehoevenden, verstrekte hun advies en verleende eventueel bemiddeling. Ook het bijhouden van een Centraal Register van Inlichtingen ten dienste van instellingen van weldadigheid en overheidsinstanties behoorde tot zijn taak. Langzamerhand gaat de raad zich op een veel breder terrein bewegen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt vooral coördinerend werk in de sector van het maatschappelijk werk verricht. Hieruit ontstaan allerlei samenwerkingsverbanden, zoals in 1951 de Stichting Nijmeegse Jeugdraad en de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, in 1956 de Contactcommissie Sociaal-Cultureel Werk voor Bejaarden.

Personeel en locatie

De secretaris van de Armenraad is een rijksambtenaar. Zijn wedde komt ten laste van het rijk; de salarissen van het overige personeel en de kosten van het bureau komen voor rekening van de gemeente. Met ingang van 1 januari 1965 (de begindatum van de R.M.O.) verdwijnt de rijksambtenaar. De Armenraad/Sociale Raad blijft tot 1960 gevestigd aan het St. Stevenskerkhof. In de jaren zestig is de raad te vinden aan de Sloetstraat. Begin jaren zeventig verhuist hij naar de Passage Molenpoort. Dacapo vindt huisvesting aan de St. Canisiussingel.[2]

Opheffing

Als per 1 januari 1965 de Algemene Bijstandswet in werking treedt en de Armenwet wordt ingetrokken, betekent dat tevens dat er een einde komt aan de Armenraden.In 1964 wordt de opvolger van de Armenraad ingesteld, namelijk de Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen (RMO).

Voetnoten

 1. Gemeenteverslag, 1913, p. 176. Instelling armenraad ingevolge van Koninklijk besluit van 29 Mei 1913, no. 56 ingevolge de artikelen 41, 46 en 51 der Armenwet
 2. S.A.N. 4514-4515, 4335 en 5315 en Statuten, Publicatie No. 1 van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw, Nijmegen 1966; Toespraken gehouden ter gelegenheid van de installatie van de Stichting Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen op 17 december 1964, Publicatie No. 2 van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen; Stichting voor Samenlevingsopbouw DECAPO, Uitgave van de gemeente Nijmegen, Dienst Edukatie en Welzijn, mei 1985

Bronnen

 • Gruppelaar, Leon, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919' (Gemeentearchief Nijmegen, 1994).
 • Nabuurs, Nel, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984' (Gemeentearchief Nijmegen, 1996).

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden