header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Bureau Huisvesting gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 5 nov 2019 om 21:53 (RAN114 heeft pagina Bureau Huisvesting hernoemd naar Bureau Huisvesting gemeente Nijmegen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Bureau Huisvesting gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Bureau Huisvesting en Evacuatie Gemeente Nijmegen (1944-1966)

Bestaansperiode: 1944 - 1998
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog was de woningnood in Nijmegen erg groot: veel woningen waren verwoest of zwaar beschadigd, terwijl de bouw van nieuwe woningen moeizaam op gang kwam. Daarbij nam de vraag naar woonruimte toe door uitgestelde huwelijken en de geboorte van veel kinderen na de oorlog. De Woonruimtewet, die op 1 oktober 1947 in werking trad, moest een goede woonruimteverdeling bevorderen en zorgen dat ook mensen met lage inkomens onderdak konden vinden. Bureau Huisvesting werd op lokaal niveau verantwoordelijk voor de uitvoering.

Geschiedenis

De instelling van een Bureau Huisvesting en Evacuatie volgde in 1944 op de bevrijding en mogelijk al op het bombardement van 22 februari. In 1945-1948 was bij het bureau een Commissie Zakenpanden ondergebracht, vanaf 1948 tot 1966 ook de Commissie van Advies voor de Woonruimteverordening (Commissie als bedoeld in art. 5 der Woonruimtewet 1947). Huisvesting en Evacuatie bleef een apart bureau tot 1 oktober 1966. Vanaf die datum werd Bureau Huisvesting afdeling IX van de Gemeentelijke Sociale Dienst, in 1970-1971 afdeling 5. In 1983 besloot het gemeentebestuur de afdeling Huisvesting onder te brengen bij de Dienst (Publieke Werken en) Volkshuisvesting, vanaf 1985 deel van de Harde Sector. De afdeling werd gehuisvest in het complex Metterswane.

Per 1 januari 1999 ging het bureau als Bureau Woonkwaliteit op in de afdeling Bouwen en Wonen van de Directie Grondgebied.

Taken en activiteiten

Bureau Huisvesting hield zich aanvankelijk bezig met het verschaffen van onderdak aan dakloos geworden personen. Vanaf 1947 voerde het bureau de Woonruimtewet 1947 en de daarmee verband houdende regelingen uit. Het bureau had tot taak de beschikbare woonruimte zo doelmatig mogelijk te verdelen. Daartoe registreerde Huisvesting woningzoekenden en leeggekomen woonruimte en verleende het vergunningen voor het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad. Een woningeigenaar die het oneens was kon zich richten tot de commissie van advies.

Men kon in de jaren ’90 bij het bureau terecht voor aanvragen van woonvergunningen (later: huisvestingsvergunningen) en voor aanvragen voor huursubsidie.

Organisatie

Eind 1949 bestond het personeel uit een chef, een commies eerste klasse en 20 man overig personeel. De commissie van advies had twee kamers.

Locatie

1945-circa 1947:Nijmegen Groesbeekseweg 329 locatie in googlemaps

1947-1948:Nijmegen Hertogstraat 50 locatie in googlemaps

1950:Nijmegen St. Canisiussingel 5 locatie in googlemaps

1951-1959:Nijmegen St. Canisiussingel 10a locatie in googlemaps

1960-1969:Nijmegen St. Canisiussingel 26 locatie in googlemaps

1969-circa 1983:Nijmegen Mariënburg 25 locatie in googlemaps

circa 1983-1998:Nijmegen Burg. Hustinxstraat 2-4 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1996.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden