header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Advies inzake de Belangen van Handel en Industrie in verband met den Aanleg van het Maas-Waalkanaal Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 18 jul 2017 om 11:19
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Advies inzake de Belangen van Handel en Industrie in verband met den Aanleg van het Maas-Waalkanaal Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Maas- en Waalkanaal Commissie

Bestaansperiode: 1917 - 1923
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De eerste plannen voor de aanleg van een kanaalverbinding tussen Maas en Waal dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw, maar vanaf 1909 kwamen ze in een stroomversnelling terecht. Het kanaal zou niet alleen een aanzienlijke tijdwinst voor binnenvaarttransport opleveren, maar zou ook een stimulans geven aan de bedrijvigheid in Nijmegen. Terwijl de plannen nog werden uitgewerkt, besloot het Rijk in 1915 tot aanleg van het Maas-Waalkanaal. Een Nijmeegse lobby met invloedrijke personen als C.A.P. Ivens wist te bereiken dat het kanaal niet vlak bij Beuningen, maar tussen Weurt en Nijmegen in de Waal zou uitmonden. Dat bood de mogelijkheid om havens en bedrijventerreinen aan te leggen.

Geschiedenis

Bij besluit van 26 juni 1917 stelden Burgemeester en Wethouders van Nijmegen een permanente commissie in ‘om het college van advies te dienen omtrent hetgeen met het oog op de totstandkoming van het Maas-Waalkanaal ter bevordering van handel en industrie in deze Gemeente zou kunnen worden gedaan’. De eerste jaren werd zij kortweg de ‘Maas- en Waalkanaal Commissie’ genoemd (met variaties), in de laatste vergaderingen stond boven de notulen de ‘Commissie van Advies inzake aanleg van havens en industrieterreinen aan het Maas-Waalkanaal’. De commissie vergaderde zeker elf keer en deed intussen onderzoek om het college van advies te dienen. Het resultaat van alle bevindingen verscheen op 24 april 1918 in het Gemeenteblad. Nadien vergaderde de commissie door, soms met tussenpozen van een half tot twee jaar. De laatste notulen dateren van 23 februari 1923 en daarin werd niet gerept over ontbinding van de commissie. De datum van opheffing is niet bekend. De Maas- en Waalkanaal Commissie had geen voorgangers en opvolgers, maar had wel banden met de in 1908 opgerichte Maas- en Waalkanaalvereniging.

Het Maas-Waalkanaal kreeg vorm in de jaren 1920-1927, maar de aanleg van havens en bedrijventerreinen kwam in de jaren twintig niet meer op gang: inzakkende industriële activiteiten, dalende grondopbrengsten, de economische crisis en later de Tweede Wereldoorlog dwongen tot uitstel. In 1948 begon de aanleg van de kanaalhavens en industrieterreinen alsnog en vrijwel volgens de plannen uit de jaren twintig.

Taken en activiteiten

De commissie was ingesteld om het college van advies te dienen omtrent hetgeen met het oog op de totstandkoming van het Maas-Waalkanaal ter bevordering van handel en industrie in deze Gemeente zou kunnen worden gedaan. Daartoe deed de commissie zelf onderzoek. Men constateerde dat aanleg van havens en bedrijventerreinen een juiste keuze zou zijn en werkte de plannen uit: kanaaltracé, ligging van de bedrijventerreinen en aansluitingen op het spoor kwamen aan bod, evenals onteigeningen, financiering en wijze van gronduitgifte.

Organisatie

Naast een voorzitter (een wethouder) en een secretaris telde de commissie negen leden, onder wie ingenieurs van Rijkswaterstaat, ondernemers en de voorzitters van Dorpsbelang Hees en de Maas- en Waalkanaalvereniging (respectievelijk dr. J.J. de Blécourt en C.A.P. Ivens).

Locatie

1917-1923: Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Maas- en Waalkanaalvereniging Nijmegen, 1909-1935.
  • Eeuwijk, H. van en G.J. Nillesen, Driekwart eeuw Maas-Waalkanaal 1927-2002, Nijmegen, 2002.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden