header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Bijstand inzake Fabricage Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 18 jul 2017 om 14:17 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Organisatie |Categorie1=1.1 Bestuursinstellingen |Categorie2=12.9 Overige dienstverlening |Identificatiecode=86 |Soort entiteit=Organisatie |Andere naam1=Commissi...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Bijstand inzake Fabricage Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie van Fabricage Nijmegen

Bestaansperiode: 1864 - 1865
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Diverse gemeenten kenden vanaf het begin van de negentiende eeuw een commissie van fabricage. Deze commissie had tot taak om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezicht op het onderhoud aan gemeentelijke werken en eigendommen. Plaatselijk werden daar taken aan toegevoegd. Op 11 november 1864 besprak de gemeenteraad van Nijmegen het ontwerp voor een verordening, regelende de werkkring van de Raadscommissie bedoeld in Art. 54 van de Gemeentewet. Dat artikel in de Gemeentewet gaat over de mogelijkheid tot aanstelling van een commissie die B. en W. bijstaat in het beheer van bepaalde takken van de huishouding der gemeente. De verordening werd aangenomen.

Geschiedenis

De ‘Commissie, ingevolge de verordening van 11 November 1864 en krachtens Art. 54 der Gemeentewet, ingesteld om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezicht op de gemeentewerken en bezittingen en op het reinhouden van goten, straten, wegen en pleinen’ werd ook wel genoemd ‘Commissie om B. en W. bij te staan in het beheer (en toezicht) op de gemeentewerken (en bezittingen) enz.’, of met variaties daarop. Kortweg heet zij ‘Commissie van Fabricage’. De commissieleden werden door de raad gekozen op 13 januari 1865. Zij vergaderden in totaal 13 maal, voor het eerst op 19 januari en voor het laatst op 8 april. Meestal vond de vergadering plaats op het raadhuis, soms bij een van de leden thuis. Eerst deed de commissie onderzoek naar de werkzaamheden die de arbeiders in de Stadsschuur verrichten. Zij oordeelde dat de mensen die er werkten goed werden betaald maar nauwelijks iets uitrichtten en stelde daarom voor de Stadsschuur te sluiten. De gemeenteraad kon zich hier niet in vinden en verwierp het voorstel. Hierop meenden de commissieleden dat zij hun taak nu niet meer behoorlijk konden vervullen en namen zij ontslag. In de raadsvergadering van 2 juni 1865 werd een voorstel tot opheffing van de commissie in meerderheid aangenomen.

Taken en activiteiten

De commissie was ingesteld om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezicht op de gemeentewerken en bezittingen en op het rein houden van goten, straten, wegen en pleinen. Twee maal per jaar diende de commissie verslag uit te doen aan Burgemeester en Wethouders.

Organisatie

Voorzitter was wethouder mr. W. Francken Ngz., lid waren de raadsleden P.J. Nooren, R.G. Graadt van Roggen en C.H. Robbers.

Locatie

1864-1865: Nijmegen

Bronnen

  • Gedrukte raadsverslagen 1864 en 1865.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden