header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst der Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst der Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Raadscommissie Loonsherziening Nijmegen

Bestaansperiode: 1924 - 1925
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In het begin van de jaren twintig stonden de overheidsuitgaven aan ambtenarenlonen onder druk. De lonen voor rijksambtenaren werden verlaagd en ook in de gemeente Nijmegen was de noodzaak tot bezuiniging.

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 4 juni 1924 werd ingesteld een ‘Raadscommissie, welke tot doel heeft na te gaan in hoever het wenschelijk is wijziging te brengen in de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen’. Kortweg heette zij ook wel de ‘Raadscommissie Loonsherziening’. Op 12 juni 1924 vergaderde deze commissie ad hoc voor het eerst, de laatste van in totaal negen vergaderingen vond plaats op 16 januari 1925. De commissie bracht op 7 februari 1925 advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Zij had daarmee haar taak volbracht en werd opgeheven. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1920 soortgelijke commissies ad hoc.

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel na te gaan in hoeverre het wenselijk was wijziging te brengen in de salarissen en lonen van ambtenaren en werklieden in dienst van de Gemeente Nijmegen. Verder had zij tot taak om B. en W. te adviseren over de invulling van een eventuele salariswijziging. Al snel concludeerde de commissie dat de gemeentelijke last aan personeelsuitgaven moest worden verlicht, vervolgens boog zij zich over de vraag hoe dat zou moeten gebeuren.

Organisatie

Tot de commissie behoorden vier raadsleden en een wethouder als voorzitter. Zij werden ondersteund door een secretaris.

Locatie

1924-1925: Nijmegen

Bronnen

  • Gedrukte raadsverslagen 1924, p. 270-281.
  • Gemeenteblad A 1925 Nr. 2, p. 7-11.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden