header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Daniels, M.

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN35 (overleg | bijdragen) op 11 jul 2016 om 10:53
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Daniels, M.
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: -
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Petrus Jacobus Franciscus (‘Piet’) Daniels (1845-1930) werd geboren als zoon van de Nijmeegse meesterschoenmaker Johan Hubert Daniels (1821-1901) en Petronella Felet (1815-1889). Piet Daniels nam de zaak van zijn vader over en breidde die uit tot een schoen- en lederhandel. Hij zetelde vanaf 1893 in de gemeenteraad en in de periode 1903-1919 was hij wethouder. Uit zijn huwelijk met de Megense burgemeestersdochter Johanna Maria Sengers kwamen veertien kinderen voort, van wie er drie het vierde levensjaar niet haalden.

Het tweede kind van het gezin was Mattheus Petrus Maria Daniels (‘Mathé’) , geboren te Nijmegen op 1 oktober 1877. Hij studeerde wis- en natuurkunde en werkte als leraar op internaat Rolduc voordat hij op 24 april 1919 werd benoemd tot archivaris-bibliothecaris van de gemeente Nijmegen. In deze functie werd hij na een jaar ook lid van de Commissie ter verzeekering eener goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst te Nijmegen, wat er in de praktijk onder meer op neerkwam dat hij het gemeentemuseum beheerde, evenals de gemeentelijke collectie in het in 1922 geopende Rijksmuseum G.M. Kam. Zijn functie van gemeentearchivaris bekleedde Mathé Daniels tot hem met ingang van 1 november 1942 eervol ontslag werd verleend. Mathé Daniels had een grote interesse in Romeinse oudheden, trok veel op met archeoloog J.H. Holwerda en nam deel aan diverse opgravingen in en om Nijmegen. Diverse publicaties over de opgravingen waren vanaf 1917 van zijn hand verschenen. Mathé Daniels overleed te Nijmegen op 2 mei 1952.

Maria Philippina Henrica Josepha (‘Mies’) Daniels (1887-1965) was het achtste kind in het gezin. Zij werd omstreeks 1918 directrice van de Openbare Leeszaal en Boekerij in Nijmegen en vervulde deze functie tot aan haar pensioen in 1952.

M.J.M. (‘Mathé’) Daniels is de zoon van J.H.A.J. (‘Jan’) Daniels, het vierde kind in het gezin. Hij publiceerde in 2000 een boekwerk over zijn oom M.P.M. Daniels en diens werk als archeoloog en gemeentearchivaris.

Taken en activiteiten

Archivaris-bibliothecaris van de gemeente Nijmegen

Locatie

-:Leende

Bronnen

  • Publicaties van de Genealogie Kanis:
  • - P.J. Begheyn SJ en N.A. Hamers, Genealogie van de familie Kanis. De eerste generaties. In: 'Numaga', Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jrg. XVIII (1971), 46-68.
  • - P.J. Begheyn SJ en N.A. Hamers, Het geslacht Kanis. In: 'Gens Nostra', Maandblad der Nedwerlandse Genealogische Vereniging,
  • jrg. XXVII (1972), 281-289, 324-333
  • jrg. XXVIII (1973), 329-332
  • jrg. XXIX (1974), 294-303
  • jrg. XXX (1975), 194-195
  • jrg. XXXI (1976), 294-309

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door G. Boomsma. (2006)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden