header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dienst Sociale Zaken Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 5 nov 2019 om 21:38
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dienst Sociale Zaken Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
 • DSZ
 • Sociale Dienst

Bestaansperiode: 1985 - 1998
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na een gemeentelijke reorganisatie in 1985 waren de taken van de secretarie en de gemeentelijke diensten flink gewijzigd: de secretarie had de beleidsvorming grotendeels overgedragen aan de tot dan toe vooral adviserende en uitvoerende gemeentelijke diensten (die daarmee aan zelfstandigheid wonnen) en behield een coördinerende taak.

Met een nieuwe reorganisatie per 1 januari 1992 stapte de gemeente volledig over naar het zogenoemde sectorenmodel, waarin de diensten vrij zelfstandige onderdelen werden die een grote mate van vrijheid hadden in het uitvoeren van het beleid.

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 18 december 1984 werd de Dienst Sociale Zaken aangewezen per 1 januari 1985 als tak van dienst, ofwel een administratief zelfstandig lichaam.

Sociale Zaken maakte samen met de Dienst Educatie en Welzijn en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst deel uit van wat de ‘zachte sector’ werd genoemd – de tegenhanger van de ‘Harde Sector’, waaronder diensten als Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vielen.

Het cliëntenbestand nam vanaf midden jaren tachtig sterk toe tot ruim 15.000 per jaar en daalde pas in 1989. Het aantal personeelsleden van de dienst nam alleen maar toe: van 332 begin 1985 tot 375 eind 1997 en 443 aan het eind van 1998. De toename van het aantal medewerkers leidde midden jaren ’90 tot een tekort aan kantoorruimte. In 1995 verhuisde een klein deel, inclusief de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), naar een kantoor aan Klein Mariënburg 24.

Van 1990 tot in 1993 liep het interne organisatieontwikkelingstraject ‘DSZ aan Zet’, met als doel de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

Sociale Zaken startte in 1994 met het zogenoemde uitstroombeleid, dat erop gericht was mensen te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. De dienst moest regelmatig zijn taken aanpassen aan veranderende wetgeving, zoals de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg, 1994) en een nieuwe Algemene Bijstandswet (1996). In maart 1997 werd het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) opgericht, een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, het arbeidsbureau, bedrijfsverenigingen en Werkvoorzieningsschap Nijmegen en omgeving (WNO). Het samenwerkingsverband was bedoeld om werklozen aan werk te helpen.

Het gebouw van de dienst werd in 1997 afgebroken in het kader van de reconstructie van het Mariënburg en de aanleg van de Marikenstraat. Sociale Zaken verhuisde in juni 1998 naar een voormalig bankgebouw op Mariënburg 75.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen opnieuw een ingrijpende reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De Dienst Sociale Zaken ging op in de directie Inwoners.

Taken en activiteiten

Het uitvoeren van gemeentelijk sociaal beleid op het gebied van sociale uitkeringen, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en de gemeentelijke kredietbank.

In 1994 formuleerde de dienst zijn doelstellingen als volgt:

 • Ontwikkeling en uitvoering van het uitstroombeleid
 • Beleidsontwikkeling en -uitvoer in het kader van gemeentelijk minimabeleid en van schuldhulpverlening
 • Beleidsontwikkeling en -uitvoer op het gebied van subsidieverlening aan gemeentelijke instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
 • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de diensten Sociale Zaken en Educatie en Welzijn.

Organisatie

In 1985-1990 bestond de dienst uit de directie, drie stafafdelingen (Personeelszaken, Beleidsadvisering en ten slotte Administratieve Organisatie en Automatisering) en drie functionele afdelingen:

 • Uitkeringsproces (Onderzoek, Heronderzoek, Toetsing en Interne Zaken)
 • Financieel Beheer (Comptabiliteit, Interne Controle en Verhaal)
 • GKB

De GKB viel organisatorisch (in elk geval in 1985-1992) onder de dienst Sociale Zaken, maar behield een financiële zelfstandigheid en maakte eigen begroting en jaarrekening.

Op 1 juni 1992 werd een nieuwe organisatie ingevoerd. De dienst bestond in 1994 uit een directie, een secretariaat, een coördinator Voorlichting, en vier afdelingen:

 • Controlling
 • Verstrekkingen en Uitstroom
 • Verstrekkingen en Uitstroom (inclusief Wvg)
 • Algemene en Juridische Zaken

In of vóór 1997 was er een stafafdeling Personeel & Organisatie toegevoegd. Sindsdien waren er de volgende vier afdelingen of sectoren:

 • Uitstroom
 • Verstrekkingen
 • Beleids- en Algemene Zaken
 • Controlling

Locatie

1985-1998:Nijmegen Mariënburg 25 locatie in googlemaps

1998:Nijmegen Mariënburg 75 locatie in googlemaps

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden