header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dienstenbond NKV, kring Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 8 okt 2019 om 16:15
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dienstenbond NKV, kring Nijmegen
Andere naam (namen):
  • DIBO NKV, kring Nijmegen
  • Katholieke Bond van Personeel in de Handel, kring Nijmegen (1963-1974)
  • KBPH, kring Nijmegen (1963 - 1974)

Bestaansperiode: 1963 - 1981
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Katholieke Bond van Personeel in de Handel (KBPH) was een vakbond aangesloten bij het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en één van de drie vakbonden die in 1963 ontstonden na het uiteenvallen van de Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel Sint Franciscus van Assisië, beter bekend als de HKW-bond. De andere twee vakbonden die uit de HKW-bond voortkwamen verlieten op 1 januari 1975 het NKV. De KBPH bleef daardoor als enige dienstenbond binnen het NKV over en veranderde daarom zijn naam in Dienstenbond NKV. Het NKV besloot in 1976 een federatie en in 1982 een fusie aan te gaan met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV): de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Beide vakcentrales spoorden hun bonden aan hetzelfde te doen. De Dienstenbond NKV federeerde daarom in 1979 met de NVV-bond Mercurius. In 1981 maakten beide vakbonden plaats voor een nieuwe vakbond: de Dienstenbond FNV

Geschiedenis

In 1979, toen de Dienstenbond NKV en de NVV-bond Mercurius samen de federatie Dienstenbonden FNV gingen vormen, werd besloten alle lokale afdelingen en kringen te vervangen voor nieuwe eenheden. Nijmegen werd zo toebedeeld aan de afdeling West-Gelderland. De Dienstenbond NKV, kring Nijmegen bleef nog wel bestaan tot december 1981; toen werd het bestuur ontbonden en de rekening opgeheven.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De kring behartigde deze belangen op regionaal niveau.

Organisatie

Het kringbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1963-1981:Nijmegen

Bronnen

  • B. Reinalda, Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942, Nijmegen 1981.
  • B. Reinalda, De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden