header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling Bemmel

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 4 okt 2019 om 10:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling Bemmel
Andere naam (namen):
  • FNV Bemmel
  • Federatie Nederlandse Vakbeweging, afdeling gemeente Bemmel
  • Federatie Nederlandse Vakbeweging, voormalige afdeling gemeente Bemmel (2001-2002)

Bestaansperiode: 1981 - 2000
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ontstond in 1976 toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gingen samenwerken binnen een federatie. Op 1 januari 1982 werd de FNV een zelfstandige vakcentrale toen de federatie werd omgezet in een fusie en de twee oude vakcentrales zichzelf ophieven. Lokale NVV- en NKV-afdelingen waren gemaand al voor deze datum met elkaar te fuseren. Het streven was daarbij tot één nieuwe FNV-afdeling per gemeente te komen. Door vergrijzing en slinkende ledentallen bleek het in de jaren negentig van de twintigste eeuw niet mogelijk in iedere gemeente een afdeling draaiende te houden. Bovendien meende de landelijke organisatie dat door schaalvergroting een efficiëntere dienstverlening bereikt kon worden. Aanvankelijk werden afdelingen daarom aangemoedigd met elkaar samen te gaan, maar in 1999 werd besloten tot geleidelijke opheffing van de afdelingen. Hun taken werden overgenomen door regiogroepen. In 2011 gingen er stemmen op de vakcentrale en de aangesloten bonden om te vormen tot één organisatie. Slechts vier vakbonden stemden hier uiteindelijk mee in: Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Sport. Op 1 januari 2015 fuseerden deze bonden met de vakcentrale tot FNV Vereniging.

Geschiedenis

De afdeling ontstond in 1981 uit een fusie van de afdelingen Angeren, Bemmel en Doornenburg van het NKV. De NKV-afdeling Haalderen, hoewel ook actief in de gemeente Bemmel, verzette zich tegen deze fusie en werd een zelfstandige FNV-afdeling, die zich pas in 1993 bij de afdeling aansloot. In 2000 werd de afdeling opgeheven, al bleef zij als ‘voormalige afdeling’ nog twee jaar actief; haar werkzaamheden werden overgenomen door het Coördinatieteam Arnhem en omstreken van FNV Regiowerk Oost.

Taken en activiteiten

Het doel van de afdeling was het behartigen van werknemersbelangen. Collectieve belangen behartigde ze door zitting te nemen in het bestuur en de raad van toezicht van organisaties (bijvoorbeeld de plaatselijke Kamer van Koophandel) en sociaaleconomische adviescommissies ingesteld door de lokale overheid. De individuele belangen van leden behartigde ze onder meer door hulp te bieden bij arbeidsconflicten, bij het invullen van belastingformulieren en bij het aanvragen van uitkeringen.

Organisatie

Een keer per jaar werden de leden van de afdeling bijeengeroepen voor een algemene ledenvergadering om een dagelijks bestuur (DB) en een kascontrolecommissie te kiezen. Het DB was belast met de dagelijkse leiding over de afdeling, maar nam belangrijke beslissingen samen met het algemeen bestuur (AB), dat was samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke vakbondsafdelingen. Het gecombineerde bestuur (DB en AB) was verantwoordelijk voor de activiteiten die de afdeling ontplooide, maar legde de invulling en uitvoering daarvan bij speciale werkgroepen, bestaande uit een beperkt aantal leden en bestuursleden. Afhankelijk van de grootte van de afdeling had zij het recht zelf of samen met naburige afdelingen een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het bestuur van de FNV-regio of naar landelijke FNV-conferenties.

Locatie

1981-2000:Bemmel

Bronnen

  • S. van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Amsterdam 2005.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden