header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gemeente Druten (1984-)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN35 (overleg | bijdragen) op 25 jan 2017 om 13:06
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gemeente Druten (1984-)
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1984 -
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 kreeg elke gemeente drie bestuursorganen: aan het hoofd van de gemeente kwam de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur werd gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester vormde het derde bestuursorgaan. De burgemeester werd bij koninklijk besluit op voordracht van de Commissaris van de Koning(in) en de gemeenteraad door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd. De wethouders werden gekozen door en uit de gemeenteraad. De raadsleden werden voortaan rechtstreeks gekozen door stembevoegde inwoners. Om het gemeentelijk bestuur efficiënter te maken drongen het Rijk en de provincie aan op het samengaan van gemeenten. In 1984 vond er een gemeentelijke herindeling plaats in het gebied ten westen van Nijmegen.

Geschiedenis

De voormalige gemeenten Druten en Horssen zijn per 1 januari 1984 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Druten.

Taken en activiteiten

Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd medebewind: het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistraties, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, milieu- en gezondheidszorg en ruimtelijke ordening.

Organisatie

In 1984 bestond de organisatie uit een staf, die werd gevormd door de hoofden van de afdelingen Algemene Zaken, Financiën, Interne Zaken, Bevolking, Maatschappelijke Zorg en Welzijn, Bijzonder Onderzoek en de Dienst Gemeentewerken (bouw- en woningtoezicht, weg- en waterbouw, onderhoud, plantsoenen). In 1990 is een organisatieverandering doorgevoerd naar een organisatie met drie stafafdelingen: Ruimtelijk Beheer, Burgerzaken en Middelen.

Locatie

-:Druten Heuvel 1

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Ans van IJzendoorn, medewerkster Documentaire Informatievoorziening Druten. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden