header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Grondbedrijf van de gemeente Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
 
(12 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
===Geschiedenis===
+
{{Organisatie
Bij brief van 3 juli 1928 stelt het college van burgemeester en wethouders
+
|Categorie1=diensten en bedrijven
voor om een grondbedrijf in te stellen.<ref>Zie voor het voorstel gemeenteblad, 1928, A, pp. 25-29 en zie voor de verordening
+
|Categorie2=1.1 Bestuursinstellingen
gemeenteblad, 1928, A, pp. 29-34.</ref> Een door het college ontworpen
+
|Categorie3=6.2 Ruimtelijke ordening
verordening wordt volgens ontwerp door de raad vastgesteld in de
+
|Identificatiecode=1185
vergadering van 18 juli 1928. Ruim een maand later, op 22 augustus,
+
|Soort entiteit=Organisatie
wordt de betrekking van boekhouder van gemeentediensten ingesteld.
+
|Beginjaar=1929
Deze ambtenaar krijgt tot taak de boekhouding bij te houden van het
+
|Eindjaar=1998
grondbedrijf, het woningbedrijf, de gemeentewerken en de plantsoenen.<ref>Gemeenteverslag, 1928, pp. 15 e.v. Raadsverslag 1928, p. 460.</ref>
+
|Context=In 1928 constateerde het College van B&W dat de kapitaalvorming door aankoop en ontwikkeling van bouwgronden een te groot beslag legde op de reguliere gemeentefinanciën, en ook dat de gemeentebegroting en -rekening zich niet leenden voor een goede boekhouding van grondbezit en -exploitatie. Als noodmaatregel werd al enige jaren de boekhouding van het Woningbedrijf benut voor de administratie van de bouwgronden; een toestand die niet kon worden bestendigd. Om dit te ondervangen, werd de oprichting noodzakelijk geacht van een zelfstandig Grondbedrijf met een eigen begroting en rekening.
 
+
|Geschiedenis=Op 1 januari 1929 werd de Verordening op het beheer van het Grondbedrijf der gemeente Nijmegen van kracht. Hierin werd bepaald dat de aan de gemeente toevertrouwde goederen, die tot bouwterrein bestemd waren en daartoe bij Raadsbesluit waren aangewezen, afzonderlijk beheerd werden onder de naam van Grondbedrijf. De instelling van het Grondbedrijf maakte het mogelijk het beheer en de administratie van door de gemeente aangekochte en nog aan te kopen bouwgronden op commerciële wijze te voeren, zodat deze kapitaal-vorming niet langer rechtstreeks op de reguliere gemeentebegroting drukte.
===Voetnoten===
+
De financiële administratie van het bedrijf, evenals van Gemeentewerken, Plantsoenendienst en Woningbedrijf, kwam onder verantwoordelijkheid van de Boekhouder van Gemeentediensten, die daarmee feitelijk in dienst trad van deze bedrijven.
<references/>
+
|Taken=De functie van het Grondbedrijf vloeide voort uit de zorg van de gemeentelijke overheid voor de beschikbaarheid van bouwrijpe grond voor woningbouw en industrievestiging en de zorg voor de stadsuitbreiding.
 
+
De taken van het Grondbedrijf waren aankoop, verkoop, verhuring, verpachting, calculatie en ontwikkeling van eigendommen, met name bouwgronden, en het financiële beheer hiervan. Uitgangspunt hierbij was gestalte te geven aan de 'actieve grondpolitiek' van de gemeente.
===Bronnen===
+
|Organisatie=De taken van het Grondbedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van Gemeentediensten. In de gewijzigde Verordening van 1951 werd bepaald dat de dagelijkse leiding, onder toezicht van het College, kwam te liggen bij de administrateur van [[Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting van de Gemeente Nijmegen|Publieke Werken en Volkshuisvesting (PW&V)]], hoofd van de afdeling Administratie. In de praktijk fungeerde deze administrateur als hoofd van het bedrijf.  
*Gruppelaar, Leon, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945'(Gemeentearchief Nijmegen, 1995).
+
In eerste instantie bleef het Grondbedrijf een relatief zelfstandige eenheid, maar die werd vanaf 1967 geïntegreerd in de steeds veranderende organisatiestructuur van PW&V. Vanaf 1967 is het Grondbedrijf dan ook te beschouwen als onderdeel van PW&V.  
 
+
Het Grondbedrijf is vanaf 1998 voortgezet onder de naam Ontwikkelingsbedrijf.
===Verantwoording===
+
|Rechtsvorm=Tak van Dienst ingevolge artikel 252, eerste lid, van de Gemeentewet
{{Verantwoording bestuursgeschiedenis}}
+
|Opvolger1=Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting van de Gemeente Nijmegen
 
+
|Archiefnummer=1367
<br style="clear:both;" />
+
|Archieflink=https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126491914
== Commentaar ==
+
|Naamtoegang=R. Meijer
<comments hideForm="false"/>
+
|Jaartoegang=2013
of, lees [[Talk:{{PAGENAME}}|de overige commentaren ...]]
+
|Locatie={{Locatieformulier|Nijmegen}}
 
+
|Bronnen={{Bronnen|Verordening op het beheer van het Grondbedrijf der Gemeente Nijmegen 1929, raadsvoorstel hiertoe d.d. 3 juli 1928 en wijzigingen hierop (raadsbesluiten d.d. 28 november 1934, 2 mei 1951, 18 oktober 1979)}}{{Bronnen|''Bedrijvenverordening 1978'' (raadsbesluit d.d. 18 mei 1978)}}{{Bronnen|Gruppelaar, L., ''Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945'', Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1995.}}{{Bronnen|Nabuurs, N., ''Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984'', Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1994.}}
[[Categorie: Diensten en bedrijven]]
+
|Naam=Grondbedrijf van de gemeente Nijmegen
[[Categorie: 6.2 Ruimtelijke ordening]]
+
}}

Huidige versie van 11 okt 2019 om 13:45

Algemene gegevens
Naam : Grondbedrijf van de gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1929 - 1998
Rechtsvorm: Tak van Dienst ingevolge artikel 252, eerste lid, van de Gemeentewet
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1928 constateerde het College van B&W dat de kapitaalvorming door aankoop en ontwikkeling van bouwgronden een te groot beslag legde op de reguliere gemeentefinanciën, en ook dat de gemeentebegroting en -rekening zich niet leenden voor een goede boekhouding van grondbezit en -exploitatie. Als noodmaatregel werd al enige jaren de boekhouding van het Woningbedrijf benut voor de administratie van de bouwgronden; een toestand die niet kon worden bestendigd. Om dit te ondervangen, werd de oprichting noodzakelijk geacht van een zelfstandig Grondbedrijf met een eigen begroting en rekening.

Geschiedenis

Op 1 januari 1929 werd de Verordening op het beheer van het Grondbedrijf der gemeente Nijmegen van kracht. Hierin werd bepaald dat de aan de gemeente toevertrouwde goederen, die tot bouwterrein bestemd waren en daartoe bij Raadsbesluit waren aangewezen, afzonderlijk beheerd werden onder de naam van Grondbedrijf. De instelling van het Grondbedrijf maakte het mogelijk het beheer en de administratie van door de gemeente aangekochte en nog aan te kopen bouwgronden op commerciële wijze te voeren, zodat deze kapitaal-vorming niet langer rechtstreeks op de reguliere gemeentebegroting drukte. De financiële administratie van het bedrijf, evenals van Gemeentewerken, Plantsoenendienst en Woningbedrijf, kwam onder verantwoordelijkheid van de Boekhouder van Gemeentediensten, die daarmee feitelijk in dienst trad van deze bedrijven.

Taken en activiteiten

De functie van het Grondbedrijf vloeide voort uit de zorg van de gemeentelijke overheid voor de beschikbaarheid van bouwrijpe grond voor woningbouw en industrievestiging en de zorg voor de stadsuitbreiding. De taken van het Grondbedrijf waren aankoop, verkoop, verhuring, verpachting, calculatie en ontwikkeling van eigendommen, met name bouwgronden, en het financiële beheer hiervan. Uitgangspunt hierbij was gestalte te geven aan de 'actieve grondpolitiek' van de gemeente.

Organisatie

De taken van het Grondbedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van Gemeentediensten. In de gewijzigde Verordening van 1951 werd bepaald dat de dagelijkse leiding, onder toezicht van het College, kwam te liggen bij de administrateur van Publieke Werken en Volkshuisvesting (PW&V), hoofd van de afdeling Administratie. In de praktijk fungeerde deze administrateur als hoofd van het bedrijf. In eerste instantie bleef het Grondbedrijf een relatief zelfstandige eenheid, maar die werd vanaf 1967 geïntegreerd in de steeds veranderende organisatiestructuur van PW&V. Vanaf 1967 is het Grondbedrijf dan ook te beschouwen als onderdeel van PW&V. Het Grondbedrijf is vanaf 1998 voortgezet onder de naam Ontwikkelingsbedrijf.

Locatie

Nijmegen:

Bronnen

  • Verordening op het beheer van het Grondbedrijf der Gemeente Nijmegen 1929, raadsvoorstel hiertoe d.d. 3 juli 1928 en wijzigingen hierop (raadsbesluiten d.d. 28 november 1934, 2 mei 1951, 18 oktober 1979)
  • Bedrijvenverordening 1978 (raadsbesluit d.d. 18 mei 1978)
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1995.
  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1994.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. Meijer. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden