header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Handhavingsambtenaar Service Organisatie regio Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
 
{{Organisatie
 
{{Organisatie
 
|Categorie1=1.3 Overheidspersoneel
 
|Categorie1=1.3 Overheidspersoneel
|Categorie2=9 Natuur en milieu
+
|Categorie2=9.1 Milieuzorg
|Categorie3=9.1 Milieuzorg
 
 
|Identificatiecode=3048
 
|Identificatiecode=3048
 
|Soort entiteit=Organisatie
 
|Soort entiteit=Organisatie

Versie van 23 sep 2017 13:25

Algemene gegevens
Naam : Handhavingsambtenaar Service Organisatie regio Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1999 - 2004
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat beleid geïnitieerd om de handhavingssamenwerking op het gebied van milieubeheer (leefomgeving) te optimaliseren. Het deed dit door het maken van afspraken tussen gemeenten, waterschappen, het openbaar ministerie en de politie. De Service Organisatie werd opgericht om deze samenwerking te faciliteren en te ondersteunen, zowel operationeel inhoudelijk als bestuurlijk.

Geschiedenis

In de provincie Gelderland werden acht regio’s gevormd, met bijbehorende Service Organisaties. Er was een gezamenlijke strategie en een wederzijdse informatievoorziening. In 1999 werd er een convenant getekend voor de regio Nijmegen voor een periode van vijf jaar. De Service Organisatie had kantoor bij de Gemeenschappelijke Regeling Milieu Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). In 2004 vond de eindevaluatie plaats, in 2005 werd de organisatie opgeheven en werden de taken ondergebracht bij de MARN.

Taken en activiteiten

De handhavingsambtenaar werkte samen met het openbaar ministerie en de politie op bestuurlijk én inhoudelijk vlak om uitvoering te geven aan de milieuwetgeving. Dit gebeurde door het toepassen van de handhavingsregels en door het uitvoeren van projecten als ‘Project illegale stort’ en ‘Project implementatie vuurwerkbesluit’.

Organisatie

Besluitvorming rond het toepassen van handhavingregels op het terrein van de milieuwetgeving geschiedde op drie niveaus: regionaal ambtelijk, bestuurlijk en regionaal bestuurlijk. De handhavingsambtenaar voor de regio Nijmegen werkte in een solofunctie vanuit het kantoor van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu Afvalverwerking Regio Nijmegen.

Locatie

1999-2004:Nijmegen Burchtstraat 86

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Petra Zeeuwen en Charlotte Gottmer. (2016, 2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden