header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:Auteursrechten

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN2 (overleg | bijdragen) op 14 apr 2011 om 14:50
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Gebruik Creative Commonslicentie

Voor de inhoud van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen licentie, tenzij anders vermeld. Op elke pagina staat rechtsonderaan een icoontje met een verwijzing naar deze licentie. Dit betekent dat de teksten en afbeeldingen onder de volgende voorwaarden ter beschikking worden gesteld door de rechthebbenden:

Naamsvermelding
Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren - en afgeleid materiaal wat op jouw werk gebaseerd is - maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.

Niet-commercieel
Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits het voor niet-commerciële doeleinden is.

GelijkDelen
Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te distribueren onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.

Deze informatie is afkomstig van Creative commons Nederland. Op deze website vindt u een uitgebreide toelichting op het gebruik van de Creative Commons licenties.

Uitzonderingen

Algemene uitzonderingen op de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen licentie zijn:

Vrijer gebruik

  • teksten afkomstig van overheidsinstellingen, in dit geval de gemeente Nijmegen, die per definitie onder het publieke domein vallen.
  • afbeeldingen waarvan het auteursrecht vervallen is en die onder het publieke domein vallen
  • teksten die elders onder een vrijere Creative Commonslicentie beschikbaar zijn gesteld, zoals artikelen uit Wikipedia, mogen niet onder strengere voorwaarden in het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis worden opgenomen en blijven dus beschikbaar onder de oorspronkelijke licentie

Beperkter gebruik:

  • afbeeldingen waarvan het gebruik alleen is toegestaan voor het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en waarbij dit expliciet vermeld is. Deze afbeeldingen mogen dus niet zonder toestemming van de auteursrechthouder bewerkt en elders gepubliceerd worden.

Alleen de redactie van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis houdt zich het recht voor om afbeeldingen toe te voegen die onder een beperktere licentie vallen dan de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen licentie. Dit zal bij hoge uitzondering gebeuren.

Algemene Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden zijn hier de volgende bepalingen over opgenomen:

  1. Voor de inhoud van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Licentie, tenzij anders vermeld
  2. De gebruiker verklaart rechthebbende te zijn ten aanzien van bijdragen die hij op het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis publiceert, dan wel volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licentie zoals hierboven omschreven, te verlenen.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden