header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Mannenkoor De Verenigde Zangers

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 17 okt 2019 om 17:57
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Mannenkoor De Verenigde Zangers
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1932 - 1960
Rechtsvorm: vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In het najaar van 1932 vond in Nijmegen de oprichting van het Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’ plaats. Vanwege conflicten en het slechte repetitiebezoek bestond het koor slechts enkele jaren. In april 1936 werd de zangvereniging opgeheven. Op 16 oktober 1936 werd de vereniging heropgericht. Er kwam een behoorlijk repertoire tot stand, het ledental bereikte binnen vier jaar de honderd en het koor boekte meerdere successen op concoursen en concerten. Het koor keek met grote ogen naar de opgang van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. In 1946 gaf het koor zich op als lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond om mee te delen in het mannenkoorleven van Nederland. Het koor greep de festiviteiten rondom het tienjarig bestaan aan om de contacten met diverse andere zangverenigingen nauwer aan te halen. Een deel van de activiteiten van De Verenigde Zangers in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bestond uit het zingen voor het Nederlands Oorlogsgraven Comité bij diverse herdenkingsdiensten op militaire oorlogsbegraafplaatsen in en om Nijmegen en de Nationale Dodenherdenkingen in Amsterdam. In oktober 1955 vond de oprichting plaats van het gemengd jeugdkoor. De wens van burgemeester Hustinx, één groot representatief stedelijk mannenkoor, kreeg op 10 februari 1960 gestalte door de fusie met de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. De gefuseerde koren traden sindsdien naar buiten onder de naam: Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’. Men verzuimde echter de statuten aan te passen, zodat de nieuwe naam een officieus karakter had.

Taken en activiteiten

Het beoefenen van de zangkunst door het houden van geregelde zangoefeningen (repetities), het deelnemen aan zangwedstrijden, het geven van concerten en andere uitvoeringen, het geven van onderricht in muziektheorie en het houden van voordrachten over muziek. Het voeren van politieke propaganda op de repetities was verboden.

Organisatie

Het bestuur bestond uit zeven leden, te weten voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester, bibliothecaris en commissaris. Aftredende bestuursleden waren meteen herkiesbaar. Bij de wijziging van het huishoudelijk reglement op 29 maart 1946 werd het bestuur uitgebreid met twee leden, te weten een 2e voorzitter en een 2e commissaris. De commissaris had geen uitgesproken werkzaamheden, maar verving de voorzitter of één van de andere bestuursleden bij hun afwezigheid.
leden benoemden op voordracht van het bestuur een bevoegd musicus tot directeur. De directeur, zoals de dirigent genoemd werd, had als taak de artistieke leiding van de vereniging, regelde in overleg met het bestuur de werkwijze van het koor en stelde samen met het bestuur de programma’s vast voor concerten en uitvoeringen, bepaalde de te geven concerten, beoordeelde en bevorderde de muzikale aanleg van kandidaat-leden.
jaarvergaderingen werden binnen de eerste vier weken van het verenigingsjaar (16 oktober t/m 15 oktober) gehouden en ledenvergaderingen in augustus, zo nodig in het voorjaar ter vaststelling van eventuele deelname aan concoursen, en in spoedeisende gevallen.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor, 1960-2000, inv. nr. (80).
  • M.J.M. Dongelmans, De muze tot geleide: de geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor: 1859-1984, Nijmegen 1984.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden