header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Mariken van Nieumeghen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 61: Regel 61:
 
=== Verwijzingen ===
 
=== Verwijzingen ===
 
* Mariken van Nieumeghen in [http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/15_Mariken_van_Nieumeghen de Canon van de Nijmeegse Geschiedenis]
 
* Mariken van Nieumeghen in [http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/15_Mariken_van_Nieumeghen de Canon van de Nijmeegse Geschiedenis]
* Tentoonstelling [http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Mariken._Een_duivelsdrama_in_middeleeuws_Nijmegen Mariken. Een duivelsdrama in middeleeuws Nijmegen] in het [http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl Huis van de Nijmeegse Geschiedenis]
+
* Tentoonstelling [[Mariken. Een duivelsdrama in middeleeuws Nijmegen]] in het [http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl Huis van de Nijmeegse Geschiedenis]
 
* [http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/marieken/ Het originele verhaal]
 
* [http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/marieken/ Het originele verhaal]
 
* [http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/index.htm Geannoteerde en becommentarieerde editie uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren]
 
* [http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/index.htm Geannoteerde en becommentarieerde editie uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren]
 
* [http://www.youtube.com/watch?v=ZNt5DmypCJU/ Heimweelied van Mariken van Nieumeghen op Youtube]
 
* [http://www.youtube.com/watch?v=ZNt5DmypCJU/ Heimweelied van Mariken van Nieumeghen op Youtube]
 
  
 
=== Voetnoten ===
 
=== Voetnoten ===

Versie van 23 dec 2010 13:35

Het beeld van Mariken van Nieumeghen op de Grote Markt in Nijmegen

Mariken van Nieumeghen (ook bekend als Mariken van Nimwegen of Marieken van Nieweg(h)en) is een zogenaamd mirakelspel: een middeleeuws toneelstuk waarin een verloren ziel wordt gered door een wonder (mirakel).Het ‘Nederlandse’ stuk dateert uit het begin van de 16de eeuw. De auteur is niet bekend. Het verscheen voor het eerst omstreeks 1518 bij de Antwerpse uitgever Willem Vorsterman. Van deze editie is slechts één exemplaar bekend, maar dit werd in 1904 door uitgeverij Nijhoff herdrukt. De oorspronkelijke titel is Die waerachtige ende seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren met den duvel woonde ende verkeerde. De moraal van het verhaal is dat hoe erg een mens ook zondigt, hij altijd vergiffenis kan krijgen door bemiddeling van Maria, mits de persoon een biecht aflegt. Tegenwoordig is ‘Mariken’ niet meer weg te denken uit het imago van Nijmegen, met zijn Marikenloop, Marikenbrood en de Mariken Winterfeesten.


Het verhaal

Het knappe weesmeisje Mariken woont bij haar oom – de priester Gijsbrecht – in de buurt van Nijmegen. Ze wordt door hem naar de stad gestuurd, om boodschappen te doen. Op de drukke markt kijkt Mariken haar ogen uit en vergeet de tijd. Het is te laat en te onveilig om nog naar huis te lopen. Bij haar tante in Nijmegen klopt ze aan om te overnachten. Haar tante had echter vlak voor Marikens aankomst ruzie gehad met een paar vrouwen over de arrestatie van hertog Arnold van Gelre door zijn zoon Adolf. Hierdoor is zij buiten zichzelf van woede en Mariken moet het ontgelden. De tante scheldt haar de huid vol en beschuldigt haar ervan een relatie met haar oom te hebben.

Mariken keert gekrenkt en wanhopig terug naar huis. Ze bidt om hulp, waarbij ze zo wanhopig is dat het haar niet uitmaakt of God of de duivel haar komt helpen. De duivel hoort dit en verschijnt aan haar in de vorm van Moenen, compleet met etterende oogbal. Moenen belooft Mariken alle talen en de zeven vrije kunsten te leren, maar niet de necromantie (zwarte magie). Mariken moet dan wel haar naam wijzigen, omdat Moenen zogenaamd in het verleden problemen met ene Maria had. Bovendien mag Mariken geen kruisteken meer maken. Zij verandert haar naam in Emmeken: kleine M. Samen vertrekken ze naar 's-Hertogenbosch, om na een paar dagen door te reizen naar Antwerpen.

In deze grote stad leiden Moenen en Mariken een losbandig bestaan en slepen ze honderden mensen met zich mee in het verderf. Na zeven jaar krijgt Mariken wroeging. Ze keert terug naar Nijmegen, waar een wagenspel (straatheater) haar de ogen opent. In dit spel vraagt Masscheroen, een onderduivel, aan God waarom hij de mensen vergeeft. Mariken krijgt berouw en doet beroep op Gods barmhartigheid. Hierdoor wordt Moenen kwaad. Hij voert Mariken de lucht in en gooit haar van grote hoogte naar beneden. Maar Mariken overleeft de val, doordat haar oom Gijsbrecht tussen de toeschouwers staat en voor haar bidt. Gijsbrecht weet Moenen te verdrijven door het uitspreken van een Bijbelpassage.

Mariken zoekt vergiffenis voor haar zonden en gaat daarom samen met haar oom naar een hoge geestelijke in Nijmegen. Deze durft echter geen absolutie te geven, waarop Gijsbrecht en Mariken naar de bisschop van Keulen en later zelfs naar de paus in Rome reizen. Tijdens de reis probeert Moenen tevergeefs Gijsbrecht en Mariken te doden.

Mariken krijgt van de paus als straf drie ijzeren ringen om haar hals en armen. Deze zullen pas afvallen als haar zondige leven is vergeven. Mariken trekt zich terug in het Witte Vrouwenklooster in Maastricht, waar na jaren van boetedoening de aartsengel Gabriël haar komt verlossen van de ringen. Daarna leeft Mariken nog twee jaar en sterft in vrede omstreeks het jaar 1500. Na haar overlijden worden de drie ringen boven haar graf gehangen.


De uitvoering van Mariken van Nieumeghen in 1935; voor het waaggebouw op de Grote Markt in Nijmegen

Historische werkelijkheid

Mariken is een fictieve persoon, ze heeft dus niet echt bestaan. Maar bijzonder aan dit mirakelspel is dat er wel degelijk een aantal aantoonbaar historische verwijzingen in het verhaal zitten. Zo is de schokkende gebeurtenis, dat de hertog van Gelre door zijn zoon gevangen werd gezet, een historisch feit uit 1465. Het Witte Vrouwenklooster in Maastricht was een bestaand historisch gebouw, dat pas begin 19e eeuw werd gesloopt en waarvan nog restanten te zien zijn in het huidige Theater aan het Vrijthof.


Mirakels

In het verhaal komen twee mirakels voor:

 • Mariken overleeft de val op de straatstenen, nadat Moenen haar van zeer hoog in de lucht naar beneden heeft geworpen. Normaal gezien zou ze te pletter gestort zijn.
 • De ijzeren ringen komen, met hulp van een engel, op miraculeuze wijze los van haar hals en armen.


Navolgingen

 • Er bestaan honderden uitgaven en bewerkingen van het Mariken van Nieumeghen. Al in 1518, heel kort na de eerste druk door Willem Vorsterman, verscheen een Engelse prozabewerking uitgegeven door Jan van Doesborch.
 • Rond 1800 blijkt een variant van het verhaal in Oost-Turkije terecht te zijn gekomen. Dit werd ontdekt door hoogleraar Herman Teule van de Radboud Universiteit in Nijmegen.[1]
 • Martien Beversluis publiceerde een 'lyrische bewerking' in 1928; zeven jaar later werd het spel door marionetten uitgevoerd door het Dietsch Studenten Verbond te Amsterdam.
 • Wisse Alfred Pierre Smit bewerkte het tot het lange gedicht Masscheroen 1941, terwijl Hugo Claus een nieuwe versie maakte van het 'wagenspel in een mirakelspel' onder de titel Masscheroen. Een spel (1968). Claus liet de Heilige Drie-eenheid optreden als drie naakte mannen, een keuze die toentertijd een rel veroorzaakte.
 • Er bestaan enkele verfilmingen van het spel, een tv-film geregisseerd door Johan De Meester (1968), een speelfilm door Jos Stelling (1976) en een film naar het door Peter van Gestel geschreven jeugdboek Mariken, geregisseerd door André van Duren (2000).


Symboliek

 • De heilige getallen drie en zeven zijn voorbeelden van getallensymboliek in dit verhaal
 • Moenen met de etterende oogbal: de duivel had in de middeleeuwen altijd een lichaamsgebrek
 • Eerst bevindt de duivel zich links, Marieken rechts in het toneel: links symboliseert kwaad, rechts goed
 • Bij het duivelspact staat Marieken in het midden - dat symboliseert twijfel - en uiteindelijk volgt ze de duivel naar links


Mariken en Moenen. Houtgravure uit de oudste druk die bekend is van de 'Mariken'

Trivia

 • De stad Nijmegen heeft haar beroemde, zij het fictieve, inwoonster Mariken geëerd met twee beeldhouwwerken. Het beeld van Mariken, gemaakt door Vera van Hasselt, staat op de Grote Markt. Een beeld van Moenen, gemaakt door Piet Killaers, staat aan de voet van de Grote of Sint-Stevenskerk.
 • Ook zijn er een Nijmeegs studentendispuut en een badmintonclub naar Mariken genoemd.
 • Verder is er een straat in Nijmegen naar haar vernoemd en een andere straat die daar in het verlengde van ligt, is vernoemd naar Moenen.
 • De grootste ladies run van Nederland wordt in Nijmegen gehouden, niet toevallig onder de naam: Marikenloop.
 • Openbaar-vervoerbedrijf Veolia Transport Nederland vernoemde een van haar treinen naar Mariken. [2]
 • Sinds 2009 wordt jaarlijks het mirakelspel Mariken van Nimwegen in een locatietheaterspektakel opgevoerd in de binnenstad van Nijmegen.
 • Mariken wordt sinds 2009 vertolkt door dichteres Marjolein Pieks die samen met Ben Dirks 'Het Heimweelied van Mariken van Nieumeghen' schreef.


Verwijzingen

Voetnoten


Bronnen


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden