header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, afdeling Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 4 dec 2017 om 16:32
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, afdeling Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):
  • NBvGA Nijmegen
  • Nederlandsche Bond van Gemeente-Ambtenaren, onderafdeeling Nijmegen en omstreken

Bestaansperiode: 1907 - 1991
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren (NBvGA) werd in 1893 opgericht, in datzelfde jaar werd ook de afdeling (later district) Gelderland opgericht. Oorspronkelijk behartigde de bond enkel de belangen van ambtenaren werkzaam in de gemeenteadministratie en de burgerlijke stand, dat wil zeggen het 'hogere' gemeentepersoneel, inclusief de burgemeester. Later stelde de bond zich open voor alle ambtenaren werkzaam bij gemeenten. De bond was niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Met andere neutrale ambtenarenbonden richtte hij in 1945 een eigen vakcentrale op, het Ambtenarencentrum (AC). In 1979 ging hij bovendien intensief samenwerken met de Algemene Bond van Provinciaal Personeel in Nederland (ABPPN), de Bond van Ambtenaren bij Waterschappen in Nederland (BAWN) en het Nederlands Instituut van Direkteuren en Ingenieurs van Gemeente-werken (NIDIG) binnen de Federatie van bonden van Gemeente-ambtenaren, Provincie-ambtenaren en Waterschaps-ambtenaren (Federatie G.P.W.). In 1991 ging de bond samen met de ABPPN en de BAWN verder als de Nederlandse Onafhankelijke Vakbond voor de Overheids- en Non-profit sector (NOVON).

Geschiedenis

In 1907 werd in Nijmegen een onderafdeling opgericht van de afdeling Gelderland van de NBvGA. Pas in 1978 veranderde deze onderafdeling in een afdeling. In 1991 werd zij opgeheven; haar taken werden overgenomen door de regio Gelderland van de NOVON.

Taken en activiteiten

De bond had als doel het behartigen van de belangen van zijn leden, hun gezinnen en hun nabestaanden. Hij verwezenlijkte dit onder meer door te ijveren voor gunstige, wettelijke regelingen in zake de rechtspositie en pensionering van gemeenteambtenaren en door bijstand te leveren aan leden verwikkeld in een arbeidsconflict.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd gekozen door de leden. De afdeling had het recht twee vertegenwoordigers te sturen naar de jaarlijkse algemene vergadering van de NBvGA.

Locatie

1907-1991:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden