header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Organisatie |Categorie1=14.4 Buurt- en wijkzorg |Identificatiecode=820 |Soort entiteit=Organisatie |Andere naam1=SBW |Beginjaar=1963 |Eindjaar=1987 |Context=Het c...')
 
Regel 3: Regel 3:
 
|Identificatiecode=820
 
|Identificatiecode=820
 
|Soort entiteit=Organisatie
 
|Soort entiteit=Organisatie
|Andere naam1=SBW
+
|Andere naam1=R.M.O.
|Beginjaar=1963
+
|Beginjaar=1964
|Eindjaar=1987
+
|Eindjaar=1986
|Context=Het club- en buurthuiswerk in Nijmegen kwam voort uit het particulier initiatief van katholieke, protestants-christelijke en wijkgebonden organisaties. Omdat de gemeente een steeds groter deel van de kosten ging subsidiëren, drong ze al in de jaren zestig aan op meer samenwerking en fusie. De meeste buurthuizen gingen in 1979 samen in de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK). Alleen de Stichting Buurthuis Waterkwartier bleef langer zelfstandig
+
|Geschiedenis=In 1965 wordt ook de Commissie voor Maatschappelijk Opbouwwerk in het leven geroepen. Deze commissie is de voorloper van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.), die als opvolger van de Armenraad op 17 december 1964 officieel geïnstalleerd wordt. De overgang van Sociale Raad naar R.M.O. past in de landelijke ontwikkeling, al is de Nijmeegse R.M.O. de eerste in Nederland.
|Geschiedenis=De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.
+
De bloeiperiode van het opbouwwerk ligt in de jaren zeventig. Begin jaren tachtig zet de gemeentelijke overheid vraagtekens bij het functioneren van het maatschappelijk opbouwwerk. Het gemeentebestuur wil het onderbrengen in één grote stedelijke organisatie waarvan ook het clubhuiswerk, jeugd- en jongerenwerk en het volwassenenwerk deel van uitmaken. Op basis van het sociaal-cultureel plan 1983-1986, dat op 28 juni 1983 door de gemeenteraad wordt aangenomen, beginnen fusiebesprekingen tussen een vijftal stichtingen die uiteindelijk zullen resulteren in een nieuwe stichting voor samenlevingsopbouw, Dacapo, die op 1 januari 1987 van start gaat
|Taken=Organiseren van activiteiten als kinderopvang, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding ten behoeve van de wijk en de wijkbewoners.
+
|Taken=Doel van de stichting is het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen, particuliere organisaties en gemeentelijke instellingen.
|Organisatie=Aanvankelijk een vrijwilligersorganisatie; vanaf de jaren zeventig een organisatie met beroepskrachten en vrijwilligers
 
 
|Rechtsvorm=Stichting
 
|Rechtsvorm=Stichting
 
|Opvolger1=Dacapo
 
|Opvolger1=Dacapo
 
|Archiefnummer=94
 
|Archiefnummer=94
 
|Archieflink=https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483956
 
|Archieflink=https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483956
|Naamtoegang=
 
|Jaartoegang=
 
 
|Locatie={{Locatieformulier|1964-1987|Nijmegen}}
 
|Locatie={{Locatieformulier|1964-1987|Nijmegen}}
|Bronnen
 
 
}}
 
}}

Versie van 21 jun 2017 om 14:58

Algemene gegevens
Naam : Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen
Andere naam (namen):
  • R.M.O.

Bestaansperiode: 1964 - 1986
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1965 wordt ook de Commissie voor Maatschappelijk Opbouwwerk in het leven geroepen. Deze commissie is de voorloper van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.), die als opvolger van de Armenraad op 17 december 1964 officieel geïnstalleerd wordt. De overgang van Sociale Raad naar R.M.O. past in de landelijke ontwikkeling, al is de Nijmeegse R.M.O. de eerste in Nederland. De bloeiperiode van het opbouwwerk ligt in de jaren zeventig. Begin jaren tachtig zet de gemeentelijke overheid vraagtekens bij het functioneren van het maatschappelijk opbouwwerk. Het gemeentebestuur wil het onderbrengen in één grote stedelijke organisatie waarvan ook het clubhuiswerk, jeugd- en jongerenwerk en het volwassenenwerk deel van uitmaken. Op basis van het sociaal-cultureel plan 1983-1986, dat op 28 juni 1983 door de gemeenteraad wordt aangenomen, beginnen fusiebesprekingen tussen een vijftal stichtingen die uiteindelijk zullen resulteren in een nieuwe stichting voor samenlevingsopbouw, Dacapo, die op 1 januari 1987 van start gaat

Taken en activiteiten

Doel van de stichting is het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen, particuliere organisaties en gemeentelijke instellingen.

Locatie

1964-1987: Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden