header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Rooie Vrouwen

Bestaansperiode: 1977 - 1995
Rechtsvorm: vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1908 werd de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs opgericht met als doel propaganda voor het socialisme te voeren onder de vrouwen, opdat zij zouden meestrijden voor het algemeen vrouwen- en mannenkiesrecht. De vrouwen binnen de bond waren lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Na de Tweede Wereldoorlog gingen de SDAP, Vrijzinnig Democraten en de Christelijke Democratische Unie samen op in de Partij van de Arbeid (PvdA). Binnen de PvdA organiseerden de vrouwen zich in de Vrouwenbond. In 1969 werd de geïsoleerde en verouderde Vrouwenbond, die teveel aan organisatie en te weinig aan politiek zou doen, opgevolgd door het Vrouwenkontakt in de PvdA. Dit Vrouwenkontakt was niet in staat veel vrouwen bij de emancipatiebeweging te betrekken.

Geschiedenis

Meegaand met de tweede feministische golf (Man-Vrouw-Maatschappij, Dolle Mina) werd in 1975 het Vrouwenkontakt omgedoopt in Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid. In de afdeling Nijmegen van de PvdA waren de Rooie Vrouwen sinds 1977 actief. In 1995 verloor de Rooie Vrouwen in de PvdA haar zelfstandigheid en werd zij onder de naam Rosa-vrouwen-project geïntegreerd in de PvdA.

Taken en activiteiten

Het verbeteren van de maatschappij in het algemeen en van de positie van de vrouw in het bijzonder door deelname aan de politiek.

Organisatie

Minimaal één keer per maand werd een plenaire vergadering (Rooie Vrouwenvergadering) gehouden, waarvan een gedeelte bestond uit het bespreken van een bepaald thema. Naast de plenaire vergaderingen waren er bijeenkomsten van diverse werkgroepen, waaronder een Praatgroep, een Groep scholing en vorming, een Groep gemeentepolitiek, een Groep vrouw en arbeid en een Groep vrouw en onderwijs. Het plaatselijk bestuur (kerngroep) in Nijmegen bestond uit de plaatselijke contactvrouw en vier leden, die jaarlijks op de Rooie Vrouwenjaarvergadering werden herkozen. In tegenstelling tot de Vrouwenbond en het Vrouwenkontakt stond bij de Rooie Vrouwen het lidmaatschap ook open voor leden van buiten de PvdA.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden