header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN35 (overleg | bijdragen) op 29 aug 2016 om 10:12
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stadsregio Arnhem Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Regionaal Openbaar Lichaam Regio Arnhem Nijmegen

Bestaansperiode: 2005 - 2016
Rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Stadsregio Arnhem Nijmegen volgde het Knooppunt Arnhem – Nijmegen op nadat eind 2005 de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (WGR+) was vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. Deze ‘gedwongen’ samenwerking, Regionaal Openbaar Lichaam (ROL) werd nader uitgewerkt in een gemeenschappelijke regeling welke door de stadsregiogemeenten (20) werd vastgesteld op 28 juni 2007. Per 1 januari 2015 werd de WGR+ door de Eerste en Tweede Kamer ingetrokken. Er werd bij de intrekking 1 overgangsjaar ingesteld voor de overdracht van taken en lopende werkzaamheden.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen, werd formeel opgeheven per 1 januari 2015. De 20 stadsregiogemeenten hebben, in hun eigen gemeenteraden een besluit genomen over de opheffing. Op 16 juli 2015 heeft de Stadsregioraad besloten de Stadsregio formeel te liquideren. De gemeente Nijmegen werd aangewezen als ‘vereffenaar’ en regelde alle contractuele en financiële zaken van de Stadsregio in liquidatie. Er is geen opvolger door de stadsregiogemeenten uitgewerkt.

Taken en activiteiten

Samenwerkingsverband tussen de steden Arnhem en Nijmegen met als doel het versterken van Het sturen, plannen en coördineren van de volgende taken: - ruimtelijke ordening en grondbeleid - volkshuisvesting - verkeer en vervoer - economische ontwikkeling - milieu - bestuurlijke ontwikkelingen/organisatie. Na de opheffing werden een aantal taken overgedragen aan de Provincie Gelderland (met name Mobiliteit) en aan de gemeente Arnhem (Huisvestingsverordening).

Organisatie

De volgende gemeenten namen deel aan de Stadsregio: Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen, Zevenaar. Het bestuur van de plusregio bestond uit een algemeen bestuur, genaamd de Stadsregioraad, een dagelijks bestuur, genaamd het College van Bestuur, en een voorzitter.

De Stadsregioraad was samengesteld uit 37 leden en 37 plaatsvervangend leden. De Stadsregioraad vergaderde 5 maal per jaar.

Het College van Bestuur (dagelijks bestuur) bestond uit maximaal 5 leden (1 uit Arnhem, 1 uit Nijmegen en 3 overige gemeenten) en een onafhankelijke voorzitter. Het dagelijks bestuur vergaderde 1 maal per 2 weken.

De uitvoerende taken werden uitgevoerd door een ondersteunende organisatie, onder leiding van een directeur, tevens secretaris van het College van Bestuur.

Locatie

2005-2016: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Geert van de Hoef. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden