header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Beheer Homohuis Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 13 aug 2019 om 08:49
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Beheer Homohuis Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Villa Lila
  • SBHN

Bestaansperiode: 1982 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Rond 1980 telde de homo-lesbische beweging in Nijmegen ongeveer dertig verschillende groepen en organisaties. Omdat al deze groepen van tijd tot tijd met ruimtebrek te kampen hadden, nam de Regionale Pastorale Werkgroep Homofilie het initiatief om te komen tot een Nijmeegs homohuis.

Geschiedenis

In 1982 werd de Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) opgericht en in maart 1984 volgde de aankoop van het pand aan de In de Betouwstraat. Dankzij vele vrijwilligers kon op 25 mei 1985 Villa Lila officieel worden geopend.
augustus 1986 werd de eerste betaalde kracht aangesteld. In 1988 slaagde het bestuur er in hiervoor een structurele gemeentelijke subsidie te krijgen. Later kwamen er meer betaalde krachten bij vanuit de Banenpool.
de loop der jaren ontwikkelde Villa Lila zich van een zuiver dienstverlenende organisatie tot een bredere instelling voor sociaal-cultureel werk.
maart 2011 werd vanwege het beëindigen van de subsidie homohuis Villa Lila gesloten. De stichting bleef bestaan.

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting was het beheren en exploiteren van de ter beschikking van de stichting staande ruimten, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij in bruikleen, ten dienste van homoseksuele mannen en vrouwen.
taken van de stichting waren: het beheren van de ruimten; het zorgen voor de nodige inkomsten ter bestrijding van de uitgaven, hetzij uit subsidies, hetzij uit giften, hetzij uit vergoedingen voor het gebruik van de door haar geëxploiteerde ruimten; het aanstellen van het personeel, nodig voor de uitvoering van haar taak.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestond uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De Voorzitter, secretaris en penningmeester werden door het bestuur benoemd en ontslagen.
uitvoeringstaken van Villa Lila werden gecoördineerd door de werkgroep Beheer (vanaf 2005 Werkoverleg) en de Bargroep.

Locatie

-:Nijmegen In de Betouwstraat 9 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. Meijer. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden