header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Buurthuis Waterkwartier

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN35 (overleg | bijdragen) op 21 jun 2017 om 14:40
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Buurthuis Waterkwartier
Andere naam (namen):
  • SBW

Bestaansperiode: 1963 - 1987
Rechtsvorm: Vennootschap onder Firma (1903-1923),
Naamloze Vennootschap (1923–1975),
Besloten Vennootschap (1975–1988)
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.

Taken en activiteiten

Bouw, onderhoud en beheer van woningen en andere gebouwen

Organisatie

Een familiebedrijf dat zich in de jaren zeventig ontwikkelt tot een conglomeraat van bedrijven.

Locatie

1963-1987: Nijmegen

Bronnen

  • Jansen, T. en l. Romijnders, In het zicht van de toekomst terugkijken: 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen, Nijmegen 1996

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol/Rob Wolf. (1986/2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden