header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 26 sep 2019 om 14:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1956 - ≥ 2018
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In de jaren vijftig was gebleken dat rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel geen voorziening boden voor personeelsleden die buiten hun schuld om in financiële problemen kwamen. In steden als Den Haag, Utrecht en Groningen was de gemeente daarom overgegaan tot het instellen van een sociaal voorzieningsfonds voor gemeentepersoneel. In de zomer van 1954 informeerde het hoofd van Personeelszaken van de gemeente Nijmegen het college van burgemeester en wethouders hierover.

Geschiedenis

Op 16 december 1955 werd de stichting opgericht. Tijdens de eerste vergadering op 23 februari 1956 installeerde burgemeester Hustinx het voorlopige bestuur. De gemeente stortte een startbedrag van duizend gulden in het fonds.

Het aantal deelnemers aan het voorzieningsfonds steeg in de jaren zestig snel. In 1970 was 72% van het gemeentepersoneel contribuant. Hoewel het absolute aantal deelnemers daarna bleef stijgen, trad in relatief opzicht een daling in. In 1978 droeg 52% van het personeel bij, in 1989 nog slechts 39%.

Het jaarlijkse aantal aanvragen bij het fonds schommelde in de periode 1965-1978 tussen de 45 en 85. Later liep het aantal aanvragen terug (25 in 1989). Omdat de noodzaak van het fonds kleiner werd, onder meer door stijgende salarissen, werd besloten het fonds niet meer te vullen met bijdragen van de werknemers en de werkgever.

Het voorzieningsfonds bestond nog zeker tot in 2018, maar werd na circa 2014 niet meer gebruikt.

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting is het helpen van contribuerende personeelsleden, hun gezinnen en nabestaanden, die buiten hun schuld financiële moeilijkheden hebben, van welke aard ook.

Organisatie

De stichting had een voorzitter – de wethouder van Personeelszaken – en vier leden, onder wie een secretaris-penningmeester. Daarnaast was aanvankelijk één maatschappelijk werker aan de stichting verbonden, later twee. In latere perioden was de wethouder van Personeelszaken niet meer de voorzitter. Drie personeelsleden werden door de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel (SBO) aangewezen en gingen met een administrateur het fonds beheren.

Locatie

1956-≥ 2018:Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen/Organisme - Personeel 1945-1984, inventarisnummer 5521.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden