header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Stedelijke Commissie voor Cultureel Overleg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN2 (overleg | bijdragen) op 25 mrt 2014 om 15:07 (Tekst vervangen - 'QbrQ' door '<br/>')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Stedelijke Commissie voor Cultureel Overleg
Andere naam (namen):
  • SCCO

Bestaansperiode: 1951 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De SCCO werd in december 1950 ingesteld en is de vrucht van overleg tussen vertegenwoordigers van de Katholieke Culturele Raad en vertrouwensmannen van protestantse en humanistische culturele groeperingen, samenwerkend in de Culturele Contact Commissie.

Geschiedenis

De SCCO werd in december 1950 ingesteld en is de vrucht van overleg tussen vertegenwoordigers van de Katholieke Culturele Raad en vertrouwensmannen van protestantse en humanistische culturele groeperingen, samenwerkend in de Culturele Contact Commissie. De stichtingsakte is verleden op 14 december 1951. De ontwerpakte vermeldt als doelstelling:

I de overheid en de samenwerkende groeperingen ideële, financiële en zakelijke adviezen te verstrekken in aangelegenheden van culturele aard ten aanzien van;
a. het stimuleren van een harmonische opbouw, hetzij in - hetzij incidenteel buiten enig verenigingsverband;
b. het coördineren van culturele uitingen, onder andere het trachten te vermijden van ongewenste coïncidenties;
c. het bevorderen van de pedagogische en vormende mogelijkheden van het culturele leven;
d. het bevorderen van een waardige viering van locale en nationale manifestaties.
II a het pogen de beschikking te verkrijgen over en het verstrekken van allerlei gegevens betrrekking hebbende op het culturele leven;
b het verkrijgen van een overzicht over culturele uitingen en het trachten te voorzien in eventuele leemten.

Het bestuur bestaat bij aanvang van de werkzaamheden uit 5 personen waarvan 3 bedoeld zijn als vertegenwoordigers van de Katholieke Culturele Raad en 2 van de protestants christelijke en humanistische groepen, op dat moment samenwerkend in de Culturele Contact Commissie. Deze twee instellingen kiezen hun vertegenwoordigers. De SCCO is geen orgaan van de gemeente, maar werkt daar wel nauw mee samen.

Het jaar 1956 is een overgangsjaar voor de SCCO. Reeds lang bestaat in de boezem van de gemeente de behoefte een nauwere band te scheppen met de SCCO. Het in het leven roepen van een speciale raadscommissie voor culturele zaken acht men niet gewenst. Na lang onderhandelen komen partijen overeen dat het bestuur van de SCCO wordt uitgebreid met drie raadsleden. Pas op 29 april 1963 resulteert dit overleg in een statutenwijziging. Tevens neemt vanaf 1956 A.F. Uyen, ambtenaar op de afdeling Voorlichting en Culturele Zaken in het stadhuis, het secretariaat over van mr.D.J. Kroeskamp en zijn secondant R. Voorhoeve, die dit werk vanaf de installatie op zich hadden genomen.
De SCCO heeft in het begin van de jaren zeventig haar positie ter discussie gesteld. Vast staat dat er een herstructurering heeft plaatsgevonden, die er uiteindelijk in resulteerde, dat het secretariaat ondergebracht werd bij het Cultureel Centrum De Lindenberg. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te verrichten naar de redenen en datum van opheffing van de SCCO.

Taken en activiteiten

doelstelling:

I de overheid en de samenwerkende groeperingen ideële, financiële en zakelijke adviezen te verstrekken in aangelegenheden van culturele aard ten aanzien van;
a. het stimuleren van een harmonische opbouw, hetzij in - hetzij incidenteel buiten enig verenigingsverband;
b. het coördineren van culturele uitingen, onder andere het trachten te vermijden van ongewenste coïncidenties;
c. het bevorderen van de pedagogische en vormende mogelijkheden van het culturele leven;
d. het bevorderen van een waardige viering van locale en nationale manifestaties.
II a het pogen de beschikking te verkrijgen over en het verstrekken van allerlei gegevens betrrekking hebbende op het culturele leven;
b het verkrijgen van een overzicht over culturele uitingen en het trachten te voorzien in eventuele leemten.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door A. de Wildt. (1995)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden