header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Vrouwenspoor

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN114 (overleg | bijdragen) op 20 jul 2020 om 10:29
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Vrouwenspoor
Andere naam (namen):
  • Stichting Vrouwenspoor Vormingswerk met Vrouwen

Bestaansperiode: 1981 - 1986
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Tijdens de tweede feministische golf van de jaren 1960 tot en met de jaren 1980 kwamen er veel vrouwengroepen op die zich inzetten voor emancipatie van de vrouw op uiteenlopende gebieden.

Geschiedenis

In augustus 1980 begon een groep Nijmeegse vrouwen met het uitwerken van een beleids- en activiteitenplan. Na toekenning van een subsidie door de gemeente volgde op 6 februari 1981 de oprichting van de Stichting Vrouwenspoor. Dezelfde maand nog begon het eerste cursusseizoen, met enkele praatgroepen en cursussen. De stichting had gemiddeld circa 20 medewerkers.

Vrouwenspoor maakte aanvankelijk gebruik van gehuurde lokalen of de woningen van deelneemsters. In december 1981 kocht de stichting een kantoorpand aan de Groesbeekseweg aan. De feestelijke opening volgde op 14 mei 1982. In het gebouw was ook de Stichting Vrouwenwerkwinkel gevestigd.

Vrouwenspoor voorzag dat het probleemgebied waarop zij zich richtte in tijden van economische achteruitgang snel zou groeien. Vrouwen zouden namelijk als eerste aan de kant gezet worden op de arbeidsmarkt, zo was de verwachting. Tegelijkertijd was het aantal taken van de stichting erg groot en vertrokken de enige beroepskrachten na enkele jaren.

Een ingrijpende structuurwijziging in 1984 leidde tot doelmatiger werken, maar wist sommige problemen niet op te lossen Zo leidde het werken met louter vrijwilligers tot veel wisselingen in de bezetting en daarmee tot continuïteitsproblemen. Daarbij kwamen een hoge werkdruk en een tekort aan financiële middelen voor huur van extra ruimte. Er bleef weinig tijd over voor het inspelen op nieuwe ontwikkeling en het verbeteren van het aanbod.

De leden voelden zich uiteindelijk genoodzaakt de stichting op te heffen. Dat gebeurde medio mei 1986. De stichting in liquidatie verkocht het kantoor aan de gemeente Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel was ‘aan vrouwen vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, waardoor zij in staat worden gesteld te werken aan de vorming van een positief zelfbeeld, individuele en maatschappelijke zelfstandigheid en onderlinge solidariteit’.

Dat poogde de stichting te bereiken door het leiden en begeleiden van praatgroepen, cursussen, trainingen, themadagen en alle andere middelen die dit doel konden bereiken.

Organisatie

De staf van de stichting bestond uit tenminste 15 vrouwen, onder wie een voorzitster, secretaresse, penningmeester en gewone leden. De stichting kende vier taakgroepen:

  • werving en publiciteit
  • klussen (huishoudelijke zaken)
  • poen (later: financiën)
  • beleid (op andere terreinen dan financieel)

Vanaf 1984 was er een kerngroep van drie medewerksters die externe contacten onderhield en de taken van de taakgroepen overnam. De cursusbegeleidsters vormden een groep naast de kerngroep.

Locatie

1982-1986:Nijmegen Groesbeekseweg 34a locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Henk Rullmann, Hylke Roodenburg. (2006, 2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden