header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
k
Regel 3: Regel 3:
 
===Oprichting===
 
===Oprichting===
 
In de vergadering van 24 april 1919<ref>Raadsverslag 1919, p. 286.</ref> beslist de raad positief over
 
In de vergadering van 24 april 1919<ref>Raadsverslag 1919, p. 286.</ref> beslist de raad positief over
het voorstel van [[B. en W.]] om een verordening op het geldelijk beheer van
+
het voorstel van [[College van Burgemeester en Wethouders|Burgemeester en Wethouders]] om een verordening op het geldelijk beheer van
 
een in te stellen Woningbedrijf vast te stellen. Aan dit voorstel ligt de
 
een in te stellen Woningbedrijf vast te stellen. Aan dit voorstel ligt de
 
overweging ten grondslag dat de bemoeienissen met de volkshuisvesting
 
overweging ten grondslag dat de bemoeienissen met de volkshuisvesting
Regel 53: Regel 53:
  
 
===Bronnen===
 
===Bronnen===
*Gruppelaar, Leon, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945' (Gemeentearchief Nijmegen, 1995).
+
*Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945', Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
*Nabuurs, Nel, 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984' (Gemeentearchief Nijmegen, 1996).  
+
*Nabuurs, N., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984', Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
  
 
===Verantwoording===
 
===Verantwoording===

Versie van 10 aug 2017 om 10:00

In 1919 wordt besloten tot oprichting van het Woningbedrijf, die toezichthoudende, uitvoerende en controlerende taken op het gebied van volkshuisvesting verricht. Sinds 1951 valt de administratie niet meer onder gemeentediensten, maar onder de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting.

Oprichting

In de vergadering van 24 april 1919[1] beslist de raad positief over het voorstel van Burgemeester en Wethouders om een verordening op het geldelijk beheer van een in te stellen Woningbedrijf vast te stellen. Aan dit voorstel ligt de overweging ten grondslag dat de bemoeienissen met de volkshuisvesting ondoorzichtig zijn. Veel kostenposten op dit terrein zijn niet goed herleidbaar, "om administratieve redenen" is derhalve de oprichting van een Gemeentelijk Woningbedrijf gewenst.[2] Wanneer in 1929 het onderdeel gemeentediensten een feit wordt gaat deze dienst de administratie voor het woningbedrijf verzorgen.[3]

De jaarverslagen van het woningbedrijf geven vooral financiële informatie, alsmede inzicht in de diverse aankopen, verkopen, verhuringen en verpachtingen die door het bedrijf verricht worden. Over de wijze waarop het woningbedrijf georganiseerd is geven de jaarverslagen geen uitkomst. Voordat de gemeentediensten de administratie gaan verzorgen, worden de boeken bijgehouden door een als 'administrateur van het Woningbedrijf' aangeduide ambtenaar.[4]

Bedrijvenverordening 1951

Aanvankelijk kent het woningbedrijf een eigen, door Gedeputeerde Staten goedgekeurde, beheersverordening. Later wordt de Bedrijvenverordening 1951 van kracht.[5] Het woningbedrijf heeft na de oorlog de volgende taken in het kader van de Volkshuisvesting:

 • Uitvoeringstaken:
 1. Beheer en exploitatie van door de gemeente aangekochte percelen
 2. Exploitatie en verrekening van rijksbijdragen in verband met noodwoningen
 3. Uitvoering instandhoudingsregeling (rijksbijdrage in de kosten van tijdelijke voorzieningen) #Uitvoering van de regeling geldelijke steun aan huurders wegens herinrichtingskosten ingeval van doorstroming,krotontruiming en woningverbetering
 4. Uitvoering doorstromingsregeling
 5. Uitvoering krotopruimingspremie
 6. Uitvoering premieregeling woningverbetering
 7. Beheer van reserves
 • Toezichthoudende taken:
 1. De tijdige en juiste verstrekking van rijksvoorschotten en exploitatiebijdragen aan instellingen
 2. Het registreren van het verloop van de reserve van de woningverenigingen.
 • Ondersteunende taken:
 1. Vaststelling van stichtingskosten
 2. Huurvoorstellen
 3. Informatieverstrekking aan het rijk.[6]

Dienst Publieke werken en volkshuisvesting

De administratie van het Woningbedrijf wordt gevoerd door de Gemeentediensten, gevestigd aan de Van der Brugghenstraat 5. Per 1 januari 1951 valt het doek voor het kantoor Gemeentediensten. De administratie van het Woningbedrijf wordt dan ondergebracht bij de Afdeling Administratie van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting. Het adres blijft vooralsnog hetzelfde. In 1954 wordt de gehele afdeling Administratie overgebracht naar de Canisiussingel.

Voetnoten

 1. Raadsverslag 1919, p. 286.
 2. Gemeenteblad 1919 A, p. 52.
 3. Raadsverslag, 1928, vergadering 22-8-1928, p. 460.
 4. Zie Gemeenteverslag, 1926, p. 15.
 5. S.A.N. 4141
 6. Nota van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting d.d. 21-1-1975, opgesteld in verband met de mogelijke opheffing van het woningbedrijf. S.A.N. 4141.

Bronnen

 • Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945', Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
 • Nabuurs, N., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984', Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden