header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Versie door RAN35 (overleg | bijdragen) op 16 nov 2017 om 12:54
Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Gemeentelijk Woningbedrijf Nijmegen

Bestaansperiode: 1920 - 1966
Rechtsvorm: Tak van Dienst ingevolge artikel 252, eerste lid, van de Gemeentewet
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1919 constateerde het College van B&W dat er behoefte was aan betere overzichten van de financiële resultaten van de gemeentelijke inspanningen tot verbetering van de volkshuisvesting. Volgens de bestaande voorschriften moesten de desbetreffende ontvangsten en uitgaven door de gemeentebegroting en –rekening lopen, waardoor het overzicht over het geheel ontbrak. De voorschriften, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de voorschotten aan de woningverenigingen, werden steeds ingewikkelder en het College meende dat alleen door het jaarlijks opmaken van een balans en rekening van baten en lasten een goed overzicht was te krijgen van de resultaten van vroegere transacties en van de geldelijke verhouding tot de woningverenigingen. Daarom werd voorgesteld -om administratieve redenen- een gemeentelijk grondbedrijf in het leven te roepen, onder toezicht van B&W. Per raadsbesluit d.d. 24 april 1919 werd het gemeentelijk Woningbedrijf met ingang van 1 januari 1920 een feit. Vanaf 1967 bestond het Woningbedrijf niet meer als zelfstandige eenheid, maar was het organisatorisch geïntegreerd in PW&V.

Taken en activiteiten

De belangrijkste taken van het Woningbedrijf waren: aanvraag van rijksvoorschotten en exploitatiebijdragen voor de bouw van woningwetwoningen en doorbetaling daarvan aan de woningverenigingen; beheer en exploitatie van door de gemeente aangekochte percelen; (toezicht op de) uitvoering van diverse regelingen, zoals de doorstromingsregeling en de premieregelingen krotopruiming en woningverbetering; het beheer van reserves en het registreren van het verloop van de reserves van woningverenigingen.

Organisatie

Aanvankelijk werd het Woningbedrijf beheerd door een administrateur, een gemeenteambtenaar die deze taak er als nevenbetrekking bij kreeg. Vanaf 1929 werden de taken van het Woningbedrijf uitgevoerd door medewerkers van Gemeentediensten. De financiële administratie van het bedrijf, evenals van Gemeentewerken, Plantsoenendienst en Grondbedrijf, kwam onder verantwoordelijkheid van de Boekhouder van Gemeentediensten, die daarmee feitelijk werkte voor deze bedrijven. In de gewijzigde Verordening van 1951 werd bepaald dat de dagelijkse leiding, onder toezicht van het College, kwam te liggen bij de administrateur van Publieke Werken en Volkshuisvesting (PW&V), hoofd van de afdeling Administratie. In de praktijk fungeerde deze administrateur als hoofd van het bedrijf. In eerste instantie bleef het Woningbedrijf een relatief zelfstandige eenheid, maar die werd vanaf 1967 geïntegreerd in de steeds veranderende organisatiestructuur van PW&V. Vanaf 1967 is het Woningbedrijf dan ook te beschouwen als onderdeel van PW&V.

Locatie

0-0:Nijmegen 0 0

Bronnen

  • Verordening op het geldelijk beheer van het Woningbedrijf der Gemeente Nijmegen 1919 (raadsbesluit 24 april 1919)
  • ing op het beheer van takken van dienst, ingevolge art. 252, eerste lid, der Gemeentewet 1934 (raadsbesluit 31 oktober 1934)
  • Bedrijvenverordening 1951, 1978
  • L. Gruppelaar, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945’ (Bibliotheek RAN nr. Br 6538/3) /
  • N. Nabuurs, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’ (Bibliotheek RAN nr. Br 7061)

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden